Environmentální vzdělávací program ŽIVOT V PŘÍRODĚ

Environmentální vzdělávací program ŽIVOT V PŘÍRODĚ

Výukový program s enviromentální tématikou určený pro III. ročníky základní školy.

 

Místo konání:   pracoviště Ledecká 23, Plzeň - Bolevec

Termín konání: říjen - duben

Kontakt:          Ing. Jana Radová

Povídání o lese
Formou her a povídání se žáci seznámí se strukturou a fungováním lesního ekosystému. Budeme si povídat jak roste les, o významu lesa (např. zdroj surovin, místo pro rekreaci), o činnostech člověka, který svým zásahem lesy mění. V průběhu programu se také zamyslíme nad tím, co vše se ze dřeva vyrábí, k čemu všemu se papír používá, jak a proč s papírem šetřit. Děti si vyrobí vlastní ruční papír, který si odnesou domů.
Vnitřní program, přestávka dle domluvy
Termín: listopad až prosinec
Délka programu: 2 hodiny
Úkol do ZŠ: pracovní list, nalepit na ruční papír list ze stromu

O zvědavé kapce
S pohádkou si budeme povídat o koloběhu vody v přírodě i jak s ní můžeme šetřit. Názorně si ukážeme skupenství vody a rozpustnost různých látek ve vodě.Zvědavá kapka nás pak zavede do moře, seznámí nás s jeho živočichy a ukáže, že i mezi různými druhy může panovat „kamarádství a spolupráce“. Nakonec se proměníme v malé výzkumníky kteří si sami vyzkouší jednoduché pokusy s vodou.
Vnitřní program, přestávka dle domluvy
Termín: leden
Délka programu: 2hodiny
Úkol do ZŠ: pracovní list

Od skály k rostlině
Formou her a povídání se žáci seznámí s tvorbou půdy, půdním profilem, půdními živočichy, půdní erozí.
Pomocí několika jednoduchých pokusů prozkoumáme půdu odebranou na podzim v lese. Prohlédneme si vzorky hornin a nerostů.
Na zahradě SVČ zkusíme chytit a určit drobné půdní živočichy.
Vnitřní program, přestávka, venkovní program
Termín: květen až červen
Délka programu: 2 hodiny
Úkol do ZŠ: pracovní list

Po domluvě:
Výlet do přírody
Dopolední terénní program zaměřený na ekosystém rybníka. Žáci se stanou malými výzkumníky a budou hledat rozdíly mezi rybníky Šídlovský, Kamenný a Třemošenský. Změříme si teplotu, pH a průhlednost vody, podíváme se pod lupou na drobný plankton, pokusíme se sestavit potravní řetězec.
Cestou mezi rybníky se podíváme na rašeliniště a kořeny stromů. Podíváme se do mapy, zkusíme najít místo, kde se nacházíme, určíme směr cesty pomocí buzoly.
Venkovní program v okolí Boleveckých rybníků
Termín: září – začátek října, květen-červen
Délka programu: 4 hodiny
Úkol do ZŠ: Pracovní list