Perla Plzeňského kraje - 3. ročník

Najdi si svojí Perlu - novinkou ve 3. ročníku umělecké Ceny hejtmana Perla Plzeňského kraje je hlasování veřejnosti

23. 9. 2023

Jednou z novinek 3. ročníku Perly Plzeňského kraje je online hlasování veřejnosti nazvané Najdi si svojí Perlu. Pravidla a systém hlasování bude zveřejněn na našich webových stránkách od 20.9.2023 do 20.10.2023. Vítěz bude vyhlášen v rámci kategorie Divácká cena na slavnostním galavečeru dne 22.10.2023 od 18 hodin na Nové scéně DJKT.

Dne 30.7.2023 byl ukončen příjem nominací nadaných a talentovaných umělců v základních kategoriích tanec, hudba, folklór, divadlo a výtvarné umění.

Vyhlášení Ceny hejtmana Perla Plzeňského kraje proběhne na Nové scéně Divadla Josefa Kajetána Tyla, ti nejlepší vystoupí v hlavním programu

30. 7. 2023

Slavnostní galavečer k vyhlášení výsledků a předání ocenění umělecké Ceny hejtmana Perla Plzeňského kraje proběhne v neděli 22. října 2023 na Nové scéně divadla JKT. V každém oboru všech uměleckých kategorií vyhlásíme tři nejlepší nominace, které vybere odborná porota během měsíce srpna. První tři v každém oboru budou pozvání na galavečer k převzetí ocenění. Ti nejlepší vystoupí naživo v hlavním programu večera. V případě kategorie výtvarného umění vystavíme veškerá nominovaná díla přímo v divadle. 

Vyhlašujeme nominační umělecké kategorie a kritéria přihlášení do Perly Plzeňského kraje 2023

1. 5. 2023

Perlou Plzeňského kraje se mohou stát jakékoliv nadané děti a mládež ve věku 8 – 20 let nebo tým dětí a mládeže, jejichž věkový průměr nepřesáhne 18 let. Podmínkou je trvalé bydliště na území Plzeňského kraje. Hodnoceným obdobím je červenec 2022 – červen 2023.

Nominovat mohou školy, spolky a jiné organizace, kamarád, rodič apod., a to nejpozději do 30. července 2023, a to pomocí nominačního elektronického formuláře na těchto stránkách, při dodržení nominačních kritérií.

Umělecká cena hejtmana Plzeňského kraje - Perla Plzeňského kraje se v roce 2023 vrací

9. 4. 2023

V neděli 22. října 2023 se na Nové scéně DJKT v Plzni uskuteční slavnostní večer pod názvem „Perla Plzeňského kraje“. Na něm hejtman Plzeňského kraje vážený pan Rudolf Špoták ocení mimořádně nadané děti a mládež z našeho kraje. Výtěžek večera bude poukázán na účet pro podporu nadaných a mimořádně nadaných dětí z Plzeňského kraje. Večer se uskuteční pod záštitou Střediska volného času RADOVÁNEK a Plzeňského kraje.