Perla Plzeňského kraje

Vyhlášení Ceny hejtmana Perla Plzeňského kraje proběhne na Nové scéně divadla JKT, ti nejlepší vystoupí v hlavním programu

6. 5. 2023

Slavnostní galavečer k vyhlášení výsledků a předání ocenění umělecké Ceny hejtmana Perla Plzeňského kraje proběhne v neděli 22. října 2023 na Nové scéně divadla JKT. V každém oboru všech uměleckých kategorií vyhlásíme tři nejlepší nominace, které vybere odborná porota během měsíce srpna. První tři v každém oboru budou pozvání na galavečer k převzetí ocenění. Ti nejlepší vystoupí naživo v hlavním programu večera. V případě kategorie výtvarného umění vystavíme veškerá nominovaná díla přímo v divadle. 

Vyhlašujeme nominační umělecké kategorie a kritéria přihlášení do Perly Plzeňského kraje 2023

1. 5. 2023

Perlou Plzeňského kraje se mohou stát jakékoliv nadané děti a mládež ve věku 8 – 20 let nebo tým dětí a mládeže, jejichž věkový průměr nepřesáhne 18 let. Podmínkou je trvalé bydliště na území Plzeňského kraje. Hodnoceným obdobím je červenec 2022 – červen 2023.

Nominovat mohou školy, spolky a jiné organizace, kamarád, rodič apod., a to nejpozději do 30. července 2023, a to pomocí nominačního elektronického formuláře na těchto stránkách, při dodržení nominačních kritérií.

Umělecká cena hejtmana Plzeňského kraje - Perla Plzeňského kraje se v roce 2023 vrací

9. 4. 2023

V neděli 22. října 2023 se na Nové scéně DJKT v Plzni uskuteční slavnostní večer pod názvem „Perla Plzeňského kraje“. Na něm hejtman Plzeňského kraje vážený pan Rudolf Špoták ocení mimořádně nadané děti a mládež z našeho kraje. Výtěžek večera bude poukázán na účet pro podporu nadaných a mimořádně nadaných dětí z Plzeňského kraje. Večer se uskuteční pod záštitou Střediska volného času RADOVÁNEK a Plzeňského kraje.