Kluby otevřených dveří

Klub otevřených dveří v sadech Pětatřicátníků

22. 2. 2019

Pracoviště Sady Pětatřicátníků disponuje klubem otevřených dveří, který dostal v roce 2014 název Teener´s club.

Na jaře roku 2015 byl Teener´s club zcela zrekonstruován. Klub byl kompletně vymalován veselými barvami, vyměněn nábytek, vytvořen koutek pro děti ve věkové kategorii 2-5. Byly zakoupeny nové barevné polštáře, barevné stoly a židle, koberce a doplňky.
Klub se po modernizaci stal útulným a příjemným prostředím pro všechny návštěvníky pracoviště.

Klub otevřených dveří na Slovanech

18. 2. 2016

Ve Středisku volného času RADOVÁNEK na pracovišti PETŘÍNSKÁ 43, 326 00 funguje od listopadu 2015 otevřený klub pro neorganizované děti a mládež. V dopoledních hodinách ho mohou využívat rodiče, kteří čekají na své děti v kroužcích.

Kluby otevřených dveří v Kaznějově

16. 2. 2015

Ve Středisku volného času RADOVÁNEK, pracoviště Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov fungují Kluby otevřených dveří od roku 2004.

Středisko volného času RADOVÁNEK, Kaznějov, nabízí širokému okruhu mladých lidí, dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména skupině dětí a žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí výchovu, která vychází z pozitivních hodnot společnosti a kultury, ve které mladí lidé žijí, a pomáhá jim osvojovat si tyto hodnoty v rámci zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit. Uskutečňujeme ji především formou neformální výchovy a vzdělávání, spontánními bezprahovými přístupy s širokou škálou dovedností a činností.

Kluby otevřených dveří jsou vhodné zejména pro skupiny dětí a žáků, kteří nechtějí být příliš organizováni.

Klub otevřených dveří v Plzni Bolevci

22. 2. 2019

Ve Středisku volného času RADOVÁNEK, pracoviště Ledecká 23, 32316 fungují od roku 2006 klub otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež. .

V útulném prostředí je dána možnost komunikace dětí, žáků a studentů. Návštěvníci v klubu získají informace o široké nabídce zájmových aktivit a akcích střediska volného času (na nástěnkách, letácích a webových stránkách). Kluby nabídkou a ukázkami volnočasových aktivit motivují účastníky k navštěvování zájmové činnosti pravidelné v průběhu školního roku. Rozhodnou-li se jedinci nezapojovat do pravidelných činností, mohou využívat stálou nabídku klubů po celý školní rok.