Inovativní zážitky

Inovativní zážitky 2 - Operační program Jan Ámos Komenský

6. 12. 2023

Středisko volného času RADOVÁNEK se účastní dotačního programu OPJAK (Operační program Jan Ámos Komenský) spolufinancovaného Evropskou unií, který podporuje aktivity SVČ jak u účastníků zájmového vzdělávání po stránce osobnostního a sociálního rozvoje, tak profesního růstu u pracovníků ve vzdělávání.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Doba realizace: 1.11.2022-31.10.2025

Inovativní zážitky 1 - projekt Šablony II.

6. 12. 2023

Středisko volného času Radovánek se zapojilo do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získalo částku 4 911 194,00 Kč.

Projekt má název Inovativní zážitky a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140.

Realizace začala 1. 9. 2019 a projekt potrvá do 31. 8. 2021.