Praha patří dětem

600 let od úmrtí Václava IV. a první pražské defenestrace.

Letos máme kulaté výročí těchto událostí, které odstartovaly husitské války. A proto jsme byli pozváni do Prahy, abychom se soutěžní formou seznámili s tímto důležitým historickým momentem. Vydali jsme se do doby dávno minulé, kde na nás čekaly nelehké úkoly, mnohá překvapení, zajímavá místa a setkání s různými historickými osobnostmi.

 Každý kraj vyslal deset dětí, družinu, která se ponořila do historie a snažila se nalézt kalich Václava IV. Hra byla situována do okolí Karlína ale také do historického centra Prahy a sám Václav IV. na nás čekal v údolí kunratického potoka, kde jsme mu předali bylinky, aby se uzdravil, dostali minci s jeho vyobrazením na památku, a kde se také konala závěrečná hostina pro všechny zúčastněné družiny.

Mimo hlavní program jsme se večer mohli kochat nádhernými světelnými instalacemi v rámci festivalu světla Signal 2019. V neděli, před odjezdem domů nás také čekal dětmi vytoužený rozchod v nákupním středisku Palladium a návštěva hračkářství Hamleys.

Jsme moc rádi, že se můžeme s dětmi ze SVČ RADOVÁNEK této akce účastnit a reprezentovat tak Plzeňský kraj v našem hlavním městě. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali Sdružení pracovníků DDM v ČR a DDM hl. města Prahy za organizaci a pěkně připravený program, moc se těšíme na příští ročník a už teď jsme zvědaví, jaké téma z české historie pro nás vyberou…