tábory

LETNÍ TÁBORY - potvrzení zdravotní způsobilosti účastníka má platnost 2 roky

Vážení rodiče, vzhledem k dalším okolnostem a narůstající nevoli pediatrů vydávat nová potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníka tábora, rozhodlo dne 16.6.2020 vedení SVČ RADOVÁNEK, že bude dítě přijato z potvrzením, které má trvání platné do dvou let od data zahájení tábora. I přes aktuální situaci a doporučení hygieniků, dodržíme aktuální platnou legislativu.

Rodič je povinen při předání dítěte na tábor odevzdat:

  • Podepsanou přihlášku
  • Aktuálně platný Nástupní list včetně kopie kartičky pojištěnce
  • Platné Potvrzení lékaře o způsobilosti účastníka (ne starší dvou let)

Aktuální dokumenty lze stáhnout na našich stránkách v sekci Úřední deska - Dokumenty a formuláře