Pracoviště Nade Mží po rekonstrukci

Prakticky každý den v týdnu bude talentové centrum tance využívat pavilon pro výuku našich mladých talentů, a proto bylo nutné vytvořit odpovídající prostředí. Nutná rekonstrukce se stala výzvou nejen pro odborné firmy, ale hlavně i naši základnu skvělých rodičů. Ti neváhali a ve svém volnu přidali ruku k dílu. Během krátké doby, tak zcela zastaralé prostory ožily a pomalu dostávají nádech a atmosféru tanečních sálů. Již brzy se totiž zde vystřídá během týdne na 500 dětí.

 Nové prostory STORM BALLET ACADEMY v pracovišti Nade Mží vznikly v novém působišti na Soukromé akademii hotelnictví a cestovního ruchu v Plzni, Nade Mží 1, Plzeň – Přední Skvrňany. (pod ZŠ Martina Luthera). Vchod najdete vstupem přes vnitroblok školy, nikterak hlavním vchodem školy!
Těšíme se na Vás a všem firmám, rodičům a SVČ RADOVÁNEK děkujeme za pomoc s rekonstrukcí!

Nade Mzi 03Nade Mzi 04Nade Mzi 05Nade Mzi 06Nade Mzi 01