Výtvarný kroužek z pracoviště Kozolupy v soutěži

Výtvarný kroužek z pracoviště Kozolupy v soutěži

Děti z kroužku Kresba, malba, grafika z pracoviště Kozolupy pod vedením Mgr. M. Krpejšové se zúčastnily literárně výtvarné soutěže "Blahoslavený Hroznata" - soutěž pro Plzeňský a Karlovarský kraj /Plzeňskou diecézy/, malba temperou, formát A3.


Dvě žákyně z kroužku byly oceněny a umístily se takto:
1. místo v I. kategoriii žáků 1 - 3 tř. ZŠ Eliška Pazderníková, ZŠ Kozolupy
3. místo v II. kategorii žáků 4. - 6. tř. ZŠ Lucie Sazečková, ZŠ Kozolupy

Předání cen proběhlo 8. 6. 2017 na plzeňském biskubství, kde ceny předával plzeňský biskup Tomáš Holub spolu s plzeňským hejtmanem Josefem Bernardem.
Byla to velká sláva a my oběma dívkám moc blahopřejeme.
Výtvarné práce byly vystaveny během Noci kostelů /pátek 9. 6. 2017/ v katedrále sv. Bartoloměje a během prázdnin budou vystaveny /od 14.7. - 16.9./ v klášteře Teplá u Mariánských Lázní.