Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019

Výtvarně tvořivé dopoledne

 • Termín
  ÚT 08:00-12:00
 • Místo konání
  pracoviště Vejprnická 56, Plzeň,
 • Věk
  2-5
 • Cena/rok
  4000 Kč/rok
 • Kapacita a cena
  1. pololetí 12 míst volná místa: 12 2000 Kč
  2. pololetí 12 míst volná místa: 12 2000 Kč
Hravou a zábavnou formou se podílíme společně s rodinou na rozvoji osobnosti dítěte. Za pomoci výtvarných, hudebních, pohybových činností rozvíjíme zájem dítěte o svět kolem sebe. Vedeme děti k samostatnosti, zdravému životnímu stylu a ke spolupráci v kolektivu. Podporujeme rozvoj jejich tvůrčích schopností a fantazie. Činnost probíhá v dopoledních hodinách. Děti seznámí se základními výtvarnými technikami. Zájmový kroužek v nich vytváří pozitivní představu o umění a podporuje jejich fantazii.
Vzdělávací výchovné cíle:
. podporovat fantazii a výtvarné nadání
. vést jedince k celkovému rozvoji osobnosti
. dítě zvládne jednoduché výtvarné techniky - kresba, malba, koláž, prostorová tvorba z papíru
. stimulovat jeho cítění a vnímání světa kolem sebe
Získané rozvinuté kompetence
. dítě vyhledává nové informace
. poznává smysl a cíl učení
. využívá získané dovednosti ve výtvarném umění
 • Pořádající středisko
  pracoviště Vejprnická 56, Plzeň
 • Kód
  5982301
 • Kontaktní osoba
 • Lektor
  Eva Vogeltanzová