Koronavirus

Omezení provozu Střediska volného času RADOVÁNEK od 5.10.2010 do 1.11.2020

21. 10. 2020

Vážení rodiče, příznivci a přátelé,

zahájili jsme opět školní rok a pevně věříme, že budeme mít možnost se s vámi opět setkávat ve zdraví, spokojenosti a plní elánu.

Bohužel došlo k vyhlášení nouzového stavu a dalším opatřením ze strany Krajské hygieny (Nařízení krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se dílem v Plzni č. 6/2020), která rozhodla o tom, že od 5. 10. 2020 omezuje provoz středisek volného času a domů dětí a mládeže, které spočívá v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů, ale i ostatních účastníků v zájmovém vzdělávání.

Toto rozhodnutí je platné do 18. 10. 2020. Nikdo z nás neví, jak se tato situace bude vyvíjet dále a jaké dopady s těmito rozhodnutími ještě nastanou.

Můžete si však být jistí, že vám nezůstaneme nic dlužní a za období, kdy nebude probíhat zájmové vzdělávání, vám úplatu vrátíme v plném rozsahu. Úplata za zájmové vzdělávání vám bude vrácena vždy ke konci pololetí a to z důvodu velkého počtu účastníků a technické náročnosti.

V těchto 14 dnech bude probíhat analyzování situace a možností jak v případě dlouhodobého uzavření jsme schopni zajistit kroužky a kde lze použít distanční vzdělávání. Zaměříme se také na doplnění webu a zábavu na doma. V pondělí budou zásadní informace zveřejněny na našich webových stránkách www.radovanek.cz.

V Plzni dne 2. října 2020

Bc. Eva Tischlerová, ředitelka organizace

 

RADOVÁNEK OPĚT OTEVÍRÁ KROUŽKY OD PONDĚLÍ 18.5.2020

13. 5. 2020

Podmínky vzdělávání v zájmových kroužcích v době od 18. května 2020 do 20. června 2020.

Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky Střediska volného času RADOVÁNEK.

Provoz střediska volného času je obnoven od 18. května 2020, a to v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020.

V případě nezletilých účastníků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým účastníkem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem. Tento pokyn stanoví ty provozní podmínky, které vyplývají ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Uzavření všech pracovišť SVČ RADOVÁNEK od středy 11.3.2020

10. 3. 2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 10.3.2020 rušíme veškerou činnost konanou na všech pracovištích Střediska volného času RADOVÁNEK, a to včetně pronájmů. Zároveň se ruší veškerá námi organizovaná činnost mimo pracoviště SVČ RADOVÁNEK. Tato nařízení platí do odvolání. 

Celé mimořádné opatření vlády ČR najdete v příloze tohoto článku.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platné od 6.3.2020

7. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Informace a doporučení pro rodiče ke koronaviru

7. 3. 2020

Vážení kolegové, vážení rodiče.

Vzhledem k nutným opatřením ohledně šířící se nákazy koronaviru, Vám poskytujeme zásadní informace. Pokud rodiče navštívili se svými dětmi ohrožené lokality, bylo by nezbytné, aby po návratu navštívili lékaře a nechali prohlédnout sebe i děti. Následně je třeba respektovat doporučení, která byla příslušnými orgány a ministerstvy nařízena.

Nedoporučujeme návštěvu kroužků po dobu 14 dnů, pokud byly děti o jarních prázdninách v ohrožených oblastech.