Představujeme RADOVÁNEK v naší knize Plzeňsko z nebe

Představujeme RADOVÁNEK v naší knize Plzeňsko z nebe

foto 02V řádcích této knihy chceme poděkovat účastníkům naší činnosti, příznivcům, přátelům, partnerům, talentovaným a nadaným dětem, že právě k nám našli cestu, aby rozvíjeli svůj potenciál v oblasti zájmového vzdělávání. Také bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří svým zodpovědným přístupem umožňují dětem najít správnou cestu k sobě samým.

 Chceme čtenářům této knihy představit Středisko volného času RADOVÁNEK se čtyřicetiletou tradicí, jako partnera pro celý život, partnera, který je zárukou kvality v zájmovém vzdělávání. Jsme centrem s mezigeneračním přesahem otevřeným pro veřejnost po celý rok s možností široké škály činností, kde každý najde to, co ho zajímá a naplňuje. Našim posláním je společensky odpovědný přístup jak k zaměstnancům, tak k našim účastníkům a k veřejnosti.

V našem zařízení pracujeme s novými formami práce, jsme inovativní. Pracujeme se skupinou dětí a žáků, kde uplatňujeme alternativní způsob vzdělávání. Téměř ve všech oblastech pracujeme na základě individuálního přístupu a využíváme interaktivní vzdělávání, které umožňuje rozvíjet kreativitu, flexibilitu a originalitu, ale také zlepšuje motivaci k dalšímu vzdělávání i výkonům a podporuje týmovost. Naše výchovně vzdělávací práce je nám radostí a naši účastníci zájmového vzdělávání jsou nám inspirací a kořením života.

Fotografie, které jsme použili v knize, dokreslují tvůrčí práci a širokou škálu činností. Připravujeme zázemí pro všechny, kteří chtějí rozvíjet své vlohy, schopnosti a dovednosti a kteří chtějí trávit aktivně svůj volný čas. Celý rok je s námi plný zábavy ve volném čase.

 

Kliknutím na obrázek si můžete knihu prohlédnout.

katalog