NerfligaPostupová soutěž tříčlenných družstev využívající airsoftových zbraní systému „Nerf“. Hlavním organizátorem NERFLigy je Česká pedagogická komora. Na oblastních úrovních pak soutěž organizují vybraná Střediska volného času, kterým bude udělen certifikát „Oblastní koordinátor NERFLigy“. Certifikovaná SVČ mají právo pověřit další subjekty organizováním okresních a místních kol. Česká pedagogická komora funguje jako koordinátor oblastních kol. Celostátní finále NERFLigy organizuje přímo ČPK.

 

Uspořádání NERF ligy v Plzeňském kraji

Mnoho dětí potřebuje v dnešní době stále nové výzvy, kreativní a inovativní aktivity v oblasti volného času. Nerf liga nabízí tradiční sportovní hru s netradičním zaměřením a s možností využití populárních a dnes trendových pistolek a pušek NERF.

Chceme hravou sportovní ligou ukázat dětem možnost týmové spolupráce, se zaměřením na společenské a sportovní uplatnění pro kolektiv stejných vrstevníků.

V této hře dokážeme u dětí vyzdvihnout a rozvinout základní klíčové kompetence, které mohou pomoci ve výchově a vzdělávání, v mezilidských vztazích a uplatnění v osobním vývoji jedince ve společnosti.

Nerf hra umožňuje využít dětskou zbraň – hračku, k týmové sportovní hře, kde je rozvíjena sociální oblast, týmovost, a pomáhá také ke zvyšování emoční inteligence jedince.

Právě město Plzeň se stane jedním z pilotních měst v České republice, kde tuto ligu uskutečníme. V rámci ČR bude v každém z krajů tato liga uspořádána.

Výrobci těchto hraček zajistí v rámci sportovní ligy napříč ČR základní vybavení pro organizátory. Je nutné zajistit finanční prostředky na podporu trenérů a rozhodčích, na ceny a základní materiál.

Středisko volného času RADOVÁNEK, jako největší organizace tohoto typu v Plzeňském kraji, zajistí organizačně tuto ligu a poskytne zázemí pro tréningy a samotné turnaje.

 

V Plzni a okolí se uskuteční první soutěž NERFLigy

 Plzni a okolí začne NERFLiga, postupová soutěž tříčlenných družstev pro všechny, kdo mají rádi airsoftové zbraně systému Nerf. Je to první soutěž svého druhu v České republice, jejíž finalisté se utkají na podzim na turnaji v Praze.

Nerf airsoftové zbraně jsou velmi oblíbené, snad v každé rodině, kde jsou kluci, dnes nějakou najdete. NERFLiga bude něco zcela nového, první možnost, jak klukovské hraní pojmout víc sportovně,“ vysvětluje ředitel NERFLigy Jan Vodička. Organizátorem je Česká pedagogická komora ve spolupráci se společností Hasbro, koordinátory ligy v regionech budou domy dětí a mládeže a střediska volného času.

Pedagogové volného času soutěž vítají, protože cílí na skupinu dětí, zejména chlapců, které je těžké zaujmou pro standardní sporty či jiné volnočasové aktivity. „Jsou to děti, které mají rády akci, strategie… ale převážně si tyto zájmy realizují v počítačových hrách. Věřím, že NERFLiga má šanci je od počítačů zvednout,“ dodává Vodička. Přitom podle něj nejde jen o zábavu, NERFLiga učí soutěžící například spolupráci v týmu, společné práci na strategii.

Jak tedy přesně turnaj NERFLigy vypadá? Skládá se z jednotlivých soubojů mezi dvěma tříčlennými týmy, každý hráč má na sobě terč. Tím nejdůležitějším je ale soupeřův terč na protilehlé straně hřiště. Úkol je zdánlivě jednoduchý – trefit se v daném čase co nejvíce náboji do terče soupeře. Zároveň je však třeba bránit vlastní terč a nedat se soupeřem zasáhnout, protože zásah hráče znamená jeho vyřazení ze hry. Taktizování a herní strategii napomáhají překážky rozestavěné na hřišti. Fyzický kontakt mezi protivníky je zakázán a dodržování pravidel sledují rozhodčí.

Soutěží se ve třech kategoriích – děti do 12 let, mládež do 15 let a dospělí. Z každé kategorie postoupí nejlepší tým do regionálního přeboru, který se uskuteční po prázdninách. Finále NERFLigy se bude konat v listopadu 2016 v Praze.

Přihlásit se do NERFLigy mohou zájemci přes registrační formulář na webových stránkách, kde najdou také podrobná pravidla, přesné termíny i informace o dalších doplňkových aktivitách jako například letních pobytové NERF kempech.

www.nerfliga.cz

 

Termín:

Okresní(místní) kola: duben-srpen 2016                                                                           
Oblastní přebory: září-říjen 2016.
Finále: listopad 2016
Konkrétní termíny oblastních kol najdete s dostatečným předstihem na www.nerfliga.cz

Kontakty NERFLiga 2016:

Ředitel NERFLigy ČR                                           Regionální koordinátor NERFLigy ČR

Mgr. Jan Vodička                                                    Bc. Eva Tischlerová

Česká pedagogická komora                                    Středisko volného času RADOVÁNEK

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.:728 21 31 80                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.nerfliga.cz, www.nerfleague.eu                         www.radovanek.cz

Kolbiště na NERFLigu:

Oficiální kolbiště na NERFLigu má obdélníkový tvar o minimálních rozměrech 18x9m(standartní hřiště na volejbal) a maximálních rozměrech 28x15m(standartní hřiště na basketbal). Hranice a střed kolbiště jsou označena čárou, v polovině kratších stran kolbiště jsou umístěny terče. Terč je tvořen kruhovou deskou o průměru 70cm, v jejímž středu je otvor s průměrem 35cm. Střed terče je umístěn ve výšce 1,4 - 1,6m. Kolbiště je rozděleno na dvě poloviny. Na každé polovině jsou rozmístěny 2 či 3 překážky. Překážky rozmisťují rozhodčí před turnajem. Jako překážka může být použito pouze standartní vybavení tělocvičny(švédská bedna, koza, žíněnka apod.) bez ostrých hran a rohů. Překážka musí být umístěna nejméně 2m od hranic a středové čáry. Oficiální turnaj NERFligy rozhodují tři rozhodčí (1 hlavní, dva postranní) z nichž alespoň jeden je certifikovaný rozhodčí NERFLigy.

Turnaj NERFligy:

Turnaj NERFLigy se skládá z jednotlivých „soubojů“. Souboj mezi dvěma tříčlennými týmy trvá 2x4min. Na počátku souboje a po každé TREFĚ terče se týmy rozmístí libovolným způsobem na své polovině kolbiště. Žádný člen týmu však nesmí být blíže než 2m od hranice či středové čáry kolbiště. Zahájení souboje oznamuje hlavní rozhodčí dlouhým hvizdem píšťalky. Jeden člen týmu smí mít do souboje maximálně pět nábojů. Členové týmu si mohou náboje navzájem předávat.

Pokud se podaří TREFA středového otvoru v terči, družstvo získává BOD. TREFU oznamuje rozhodčí krátkým dvojitým hvizdem a zvednutou rukou. Po každé TREFĚ následuje přerušení souboje. Hráči se vrátí neprodleně na svou polovinu, přičemž cestou seberou své náboje. Pomocný BODÍK získává družstvo při ZÁSAHu jednoho z protivníků. Zasažený hráč ihned zvedne ruku se zbraní a opustí nejkratší cestou kolbiště. Za postranní čarou čeká do přerušení hry. Po získání BODu libovolným družstvem se opět zapojuje do hry. O ZÁSAHu hráče rozhoduje postranní rozhodčí. ZÁSAH oznamuje rozhodčí jedním krátkým hvizdem píšťalky, při němž ukazuje rukou na příslušného hráče.

Na druhý poločas si týmy vymění strany kolbiště. V souboji vítězí tým s vyšším počtem BODů, v případě shody rozhoduje počet BODÍKů

Jakýkoliv fyzický kontakt mezi protivníky je přísně zakázán! Pokud k němu dojde, hlavní rozhodčí rozhodne o penalizaci hráče/hráčů (vyloučení jako při ZÁSAHu, vyloučení do konce poločasu, vyloučení do konce souboje, diskvalifikace do konce turnaje)

Protesty v rámci turnaje:

Protest podává v rámci turnaje NERFLigy kouč protestujícího týmu certifikovanému rozhodčímu, spolu s protestem je třeba složit poplatek 200,- Kč, ten se v případě uznání protestu vrací. Protest musí být podán písemně před zahájením dalšího „souboje“.

Úrovně turnajů:

Místní a okresní turnaje NERFligy pořádají Oblastní koordinátoři NERFLigy nebo jimi pověření organizátoři (SVČ, školy, oddíly).

Oblastní turnaje pořádají výhradně Oblastní koordinátoři NERFLigy, ve výjimečných případech jiní organizátoři přímo pověření ředitelem NERFLigy.

Celostátní turnaj organizuje přímo Česká pedagogická komora.

Doplňkové aktivity NERFLigy:

Česká pedagogická komora bude za účelem podpory NERFLigy organizovat a podporovat další aktivity směřující k rozšíření informovanosti o NERFLize.

Z konkrétních aktivit pro děti půjde především o NERFLigové kroužky a NERFcampy. Pro mládež pilotně otestujeme NERFLarpy.

NERFLiga bude prezentována na celostátním semináři pro vedoucí školních družin a celostátním semináři ředitelů SVČ a na dalších akcích pro pedagogy.

Rozdělení kategorií

Kategorie jsou určeny rokem narození soutěžících:

  1. Do 12-tí let(rok narození vyšší než 2004 včetně)
  2. Do 15-ti let(rok narození 2001 - 2003)
  3. Dospělí (rok narození 2000 a starší)

Oficiální soutěžní zbraně:

Pro každý ročník soutěže vydává Česká pedagogická komora seznam oficiálních typů NERF, které mohou soutěžící v daném roce v rámci NERFLigy používat. Zbraň ani náboje nesmí být pro soutěž nijak upraveny. Za úpravu se nepovažuje nápis jména či vyobrazení loga týmu nesmazatelnou fixou. Rozhodčí provádí jejich kontrolu před každým turnajem a mají právo ji zopakovat kdykoliv v průběhu turnaje. Použití upravené zbraně či nestandartního náboje je důvodem k bezpodmínečné diskvalifikaci družstva z turnaje.

Uzávěrka přihlášek:

Přihlásit se lze u organizátora oblastního přeboru. Přihlásit se lze do naplnění kapacity daného turnaje.

Postupový klíč:

Z každého oblastního přeboru postupuje do celostátního finále nejlepší tým z každé kategorie.

Finále:

Finále organizuje Česká pedagogická komora v Praze v listopadu 2016. Podrobnosti budou zveřejněny na www.nerfliga.cz nejpozději do konce září.