Nabídka táborů ve školním roce 2018/2019

POPULÁRNÍ MECHANIKA, EXPERIMENTÁLNÍ VZD.

 • Termín
  19.08.2019 –
  23.08.2019
 • Provozní doba
  8:00 – 16:00
 • Místo konání
  pracoviště sady Pětatřicátníků 3, Plzeň
 • Věk
  12-15
 • Cena
  2500 Kč
Jak zvednout auto? Co je to kladkostroj? Jak dřevem roztrhnout kámen? Účastníci si vyzkouší tyto a mnoho dalších pokusů a naučí se tak vnímat a využívat vědu a techniku kolem sebe každý den. Na základě získaných dovedností si účastnící zkusí konstrukci vlastních výtvorů včetně ověření funkčnosti.

Získané dovednosti: technická zručnost, základní pochopení fungování elektroniky, hlubší pohled na techniku, která nás obklopuje, prohlubování schopnosti vzájemné spolupráce

Tento tábor je podpořen z projektu Podpora nadaných žáků základních a středních škol pro rok 2019. V rámci projektu došlo k nákupu odborného vybavení na profesionální úrovni. Cílem projektu je podpořit individuální přístup a rozvoj nadání žáků v technické oblasti.

Podrobný program tábora bude přihlášeným účastníkům zaslán na kontaktní e-mail v průběhu května 2019.

Areál tábora:
Tábor probíhá v prostorách SVČ RADOVÁNEK, Sady Pětatřicátníků 3, od 8:00 do 16:00 hod.

Stravování:
Oběd
1x svačina
Celodenní pitný režim

Vedoucí: Mgr. et Mgr. Milan Severa
Dlouhodobě se věnuje zájmovému vzdělávání v oblasti polytechniky, elektroniky a rukodělných činností.

Kontaktní osoba: Bc. Iveta Šlajereová - 778 437 871, slajerova@radovanek.cz

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Sady Pětatřicátníků 3, Plzeň
 • Kód
  5184203
 • Kontaktní osoba
   Iveta Šlajerová
   604163630
   slajerova@radovanek.cz
 • Kapacita
  12 míst (stále volno)
 • Sraz účastníků
  Pondělí - 8:00
 • Vlastní vybavení
  seznam věcí bude zaslán po přihlášení
 • Cena zahrnuje
  strava, ped. tým, materiál, pojištění
 • Další ujednání
Páteční tvořivé odpoledne 086.jpg