Nabídka táborů ve školním roce 2018/2019

 • Termín
  15.07.2019 –
  19.07.2019
 • Provozní doba
  7:30 – 16:30
 • Místo konání
  pracoviště Petřínská 43, Plzeň - Slovany
 • Věk
  6-13
 • Cena
  1900 Kč
Příměstský tábor zaměřen na výuku anglického jazyka, je určen pro děti, které s angličtinou teprve začínají, ale i pro pokročilé, které se chtějí v jazykových dovednostech zdokonalovat.
V rámci celého dne děti komunikují s lektory především v anglickém jazyce. Čeká na ně netradiční výuka, kouzelné čtení v AJ, kreativní dílny, jazykové animace, pohádky, scénky, vaření podle receptů v angličtině, písničky, hry, atd.

Pro děti je připraven jednodenní poznávací výlet za krásami plzeňského kraje, kde děti cestou provází poutavý výklad a hry v angličtině. Lektoři jim nejen popisují okolí, ale později s nimi znovu opakují, co vše na výletě viděly, aby si procvičily své znalosti a uchovaly v paměti nevšední zážitky.

Areál:
Tábor bude probíhat v prostorách SVČ RADOVÁNEK na Slovanech, Petřínská 43. V budově je k dispozici sportovní sál, herna s Xboxem a deskovými hrami, keramická a výtvarná dílna, kuchyň s jídelnou.

Stravování:
oběd z restaurace U Motlíků
odpolední svačina
celodenní pitný režim


Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Petřínská 43, Plzeň
 • Kód
  3184216
 • Kontaktní osoba
   Lucie Štvánová
   777495747
   stvanova@radovanek.cz
 • Kapacita
  18 míst (již obsazeno)
 • Sraz účastníků
  mezi 7:30 - 8:00, Petřínská 43
 • Vlastní vybavení
  přezůvky, lahev na pití, batoh, pláštěnku
 • Cena zahrnuje
  stravování, vstupy
 • Další ujednání
english (1).jpg