Táborové a pobytové akce 2022/2023

Inženýrem v terénu - pobytový tábor

 • Termín
  14.08.2023 –
  19.08.2023
 • Místo konání
  PROUD, Podbranský mlýn - Horažďovice
 • Věk
  10-17
 • Cena
  5600 Kč
I v tomto roce realizujeme "experimentální" pobytový tábor pro přemýšlivé, který má za cíl rozvíjet u účastníků technické dovednosti, představivost a vynalézavost. Opět se bude konat v „IngLANDu“ – suverénním ministátečku, žijícím vlastní ekonomikou, ve kterém budou týmy inženýrů, elektrotechniků a chemiků opět řešit palčivý problém. Tento rok bude projektově čistě pod tématem „dokonalá raketa“, s cílem vybádat nejlepší konstrukci těla, motoru, dálkového zážehového systémů, natolik spolehlivých, že je bude možné jednoduše a spolehlivě replikovat (což jsme si milně mysleli, že už zvládáme minulý rok). Všechny týmy ale budou muset zohledňovat i ekonomickou stránku celého vývoje, neb i naši Korunu inženýrskou (KIng) pohltila těžká inflace! Výsledky bádání budou muset týmy obhájit na konci tábora před Radou IngLANDu. Letošní novinkou bude zahrnutí často opomíjené problematiky první pomoci, kterou si účastníci tábora vyzkouší v simulovaných nehodách.

Nedílnou součástí celého tábora budou i různé společenské a sportovní hry či zážitkové aktivity. V případě dobrého počasí se vydáme na celodenní výlet, případně při dostatku vody na rafty.

Upozorňujeme, že tento tábor je koncipován jakou soustředění účastníků kroužků/táborů SVČ s elektronickou, inženýrskou či chemickou tématikou! Vzhledem k všeobecné náročnosti programu je nutné konzultovat vhodnost táboru pro nového účastníka emailově (severa@radovanek.cz) – dříve přihláška nebude schválena. Ve výjimečných případech lze přijmout i zájemce mladšího 10 let, jsou-li jeho/její schopnosti dostatečné.


Program:
Podrobný program tábora bude přihlášeným účastníkům zaslán na kontaktní e-mail v průběhu května 2023.

Areál tábora:
PROUD - ENVICENTRUM PODBRANSKÝ MLÝN, Nábřežní 283, 341 01 Horažďovice

Stravování:
Plná penze
Celodenní pitný režim

Vedoucí: Mgr. er Mgr. Milan Severa, Bc. Jakub Štěpánek, Bc. Denisa Egrová

Kontaktní osoba: Bc. Iveta Mudrová - 778 437 871, mudrova@radovanek.cz

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Sady Pětatřicátníků 3, Plzeň
 • Kód
  5124101
 • Kontaktní osoba
   Milan Severa
   777 495 744
   severa@radovanek.cz
 • Kapacita
  20 míst (stále volno)
 • Sraz účastníků
  Pondělí - bude upřesněno v propozicích tábora po přihlášení
 • Vlastní vybavení
  bude upřesněno v propozicích tábora
 • Cena zahrnuje
  pitný režim, ubytování, strava, materiál, ped. tým, pojištění
 • Další ujednání
MI 1.jpg