Táborové a pobytové akce 2022/2023

Come and play I.

 • Termín
  24.07.2023 –
  28.07.2023
 • Provozní doba
  8:00 – 16:30
 • Místo konání
  pracoviště Pallova 19, Plzeň - střed
 • Věk
  6-10
 • Cena
  2300 Kč
Příměstský tábor s výukou angličtiny Come and play nově v nabídce letních táborů!
Jazykový tábor s celotáborovou hrou, při které se děti hravou formou a v pohybu naučí komunikovat v angličtině, odbourají zábrany a nejistotu v komunikaci a získají či upevní své znalosti a slovní zásobu pro každodenní situace.
Odpoledne děti dále čekají zábavné aktivity venku, výlety a expedice, vše samozřejmě v angličtině :-)

Tábor je určen začátečníkům a mírně pokročilým ve věku od 6-11 let (1.st.ZŠ).

Lektorka s dětmi komunikuje při výuce anglicky a to v takové formě, aby byla pro všechny snadno pochopitelná a využitelná v praxi (žádné nudné šprtání slovíček a gramatiky :-), díky znalosti češtiny je ale schopna dětem lépe porozumnět a nenápadnou a přirozenou formou jim pomůže předejít běžným chybám, které my Češi v angličtině používáme.

Místo konání : SVČ RADOVÁNEK, pracoviště Pallova 19 v době od 8.00 -16.30 hodin

Stravování : obědy v restauraci Švejk, 1 x svačina + pitný režim

Vedoucí a kontaktní osoba : Mgr. Veronika Kreidlová - tel. 777 495 597

Podrobný program tábora bude přihlášeným účastníkům zaslán na kontaktní email v průběhu května 2023.


Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Pallova 19, Plzeň
 • Kód
  2124211
 • Kontaktní osoba
   Veronika Kreidlová
   777 495 597
   kreidlova@radovanek.cz
 • Kapacita
  24 míst (stále volno)
 • Sraz účastníků
 • Vlastní vybavení
  psací pomůcky, přezuvky, sportovní oblečení
 • Cena zahrnuje
  stravování, materiál, režijní a provozní náklady, pojištění
 • Další ujednání
AJ - 2022 2.jpg