Klub otevřených dveří na Slovanech

Ve Středisku volného času RADOVÁNEK na pracovišti PETŘÍNSKÁ 43, 326 00 funguje od listopadu 2015 otevřený klub pro neorganizované děti a mládež. V dopoledních hodinách ho mohou využívat rodiče, kteří čekají na své děti v kroužcích.


Klub má za cíl vytvářet příjemné prostředí, kam se budou jeho návštěvníci opakovaně vracet. Činnost klubu je uskutečňována především formou neformální výchovy a vzdělávání, spontánními bezprahovými přístupy s širokou škálou dovedností a činností. Přínosem otevřeného klubu je prevence sociálněpatologických jevů, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, osobní přístup, posílení zdravého sebevědomí účastníků, průprava motorických schopností, podpora talentů, práce se žáky v době jejich volna.
Návštěvníci klubu získají také informace o široké nabídce zájmových aktivit a akcích střediska volného času.

Činnost klubu je zajištěnapedagogickým dozorem.

Klub otevřených dveří je vhodný zejména pro skupiny dětí a žáků, kteří nechtějí být příliš organizováni.

Otevírací doba klubu (mimo prázdniny):

pondělí - čtvrtek: 14:00 - 18:00
pátek:                  14:00 - 16:00

 

NABÍDKA KLUBU:

  • posezení u kávy a čaje
  • poslech hudby a televize
  • bezplatný internet
  • knihy, časopisy
  • výtvarné tvoření
  • kreslení, malování
  • společenské deskové hry
  • XBOX

Klub otevřených dveří je finančně podporován dotačním programem Plzeňského kraje a Úřadem městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.