Příspěvky

Využijte dotovaných příspěvků na tábory

Pro zvýhodnění platby účastnického poplatku za tábor se informujte u vaší zdravotní pojišťovny, zaměstnavatele nebo městských částí či obce.

Příspěvky zaměstnavatele

Pro tuto možnost vystavíme fakturu pro zaměstnavatele. Stačí zaslat vyplněnou žádost o vystavení faktury. Formulář ke stažení v Dokumentech a formulářích na úřední desce.

Příspěvky zdravotních pojišťoven

Doporučujeme se informovat u vaší zdravotní pojišťovny na možnosti finančního příspěvku na dětský tábor. Pro tyto případy vystavíme na každém pracovišti potvrzení o zaplacení tábora. O potvrzení si můžete zažádat u kontaktní osoby tábora.

Naše tipy:

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - více...
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna - více...
  • Oborová zdravotní pojišťovna - více...
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - více...

Příspěvky dalších subjektů

Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Klub Jednička
MO Plzeň 1 přispěje rodinám dětí do patnácti let částkou ve výši 300 Kč na jeden pobyt dítěte v tolik oblíbených příměstských táborech. O příspěvek může požádat rodič nebo zákonný zástupce dítěte mladšího patnácti let v případě, že žadatel i dítě mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1