Duben měsíc bezpečnosti

cyklo

Duben měsíc bezpečnosti - kampaň

Pokud jste se dostali na kampaň, je jisté že se Vám povedlo ze získaných indicií složit tajenku. Velmi Vám GRATULUJEME!

Do slosování o bezpečnostní reflexní balíček od BESIPU jsou automaticky zařazeni všichni, kteří v cíli zadali svoji e-mailovou adresu.
Výherci budou vyrozuměni o předání cen e-mailem.

Za celý tým SVČ RADOVÁNEK Vám přejeme krásné léto bez nehod :o)

Po rozvolnění sportovišť se na Vás těšíme na dětském dopravním hřišti v Západní ulici, Plzeň. Informace a provozní doba DDH na www.radovanek.cz