Zájmové kroužky ve školním roce 2023/2024

 • Termín
  ÚT 15:00-16:00
 • Místo konání
  Česko-německá školka Junikorn, Boženy Němcové 573, 32300 Plzeň,
 • Věk
  4-9
 • Cena kroužku
  2300 Kč/rok
  možno platit pololetně (1250+1250)
 • Kapacita
Kroužek je určen všem dětem, které rády zpívají, ale samotné je to nebaví. Společně budeme rozvíjet hudební sluch, rytmické cítění, zpívat známé i neznáme písničky. Děti si vyzkouší také jednoduchý rytmický doprovod. Pomocí společných hudebních zážitků budeme budovat lásku k hudbě a pracovat na hudební komunikaci.

Účastnický poplatek je nutné uhradit nejdéle do 20 dnů od zaslání/předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné hradit jednorázově, nebo ve dvou rozdělených (pololetních) platbách, vždy do 20 dnů od zaslání/předání příkazu k úhradě. Účastník je zapsán na celý školní rok.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Ledecká 23, Plzeň
 • Kód
  4131311
 • Kontaktní osoba
  Romana Vynáhlovská 778 717 405 vynahlovska@radovanek.cz
 • Pedagog
  Irena Severová
 • Datum zahájení
  19.09.2023
 • Datum ukončení
  11.06.2024
 • Vlastní vybavení
  pohodlné oblečení, přezůvky, pití
 • Cena zahrnuje
  pojištění, materiál, lektor
0002022_23 RV Junikorn (1).jpg