Centrum participace a rozvoje při SVČ RADOVÁNEK

1. díl - Co a jak s první brigádou?

Jak na první brigádu? Co je to pracovní smlouva? Jaké jsou typy smluv? Co je to čistá mzda a jak ji vypočítat? S tím i mnohým dalším Vás obeznámí cyklus naučných videí Moje první peníze zpracovaný Centrem participace a rozvoje ve spolupráci se Studentským parlamentem Plzeňského kraje.

Obsah: Natálie Korandová
Ilustrace: Kateřina Panelová
Komentář a střih: Oldřich Neumann