logo male Koventinka

 

Koventinka – centrum vzdělávání je místem rozvoje dětí od 6 do 12 let (v režimu individuálního vzdělávání) a nabízí vhodnou alternativu žákům prvního stupně základní školy, kterým nevyhovuje klasický přístup státního školství.

Pohlížíme na proces výchovy a vzdělávání jinak než běžná škola, která přináší řadu rizik, jimž nechceme své děti vystavit. Jsme sami rodiči a je pro nás důležité, aby se (nejen naše) děti učily rády, aby byly zodpovědné a samostatné, aby jejich znalosti byly propojeny se skutečným životem. Náš přístup umožňuje namísto potlačování individuality dětí, neshod, odporu nebo pocitu promarněného času prožívat i ve škole svobodu, harmonii a společnou radost.

Vycházíme z principů vzdělávání zaměřeného na dítě, z principů respektujícího přístupu a z obecných humanistických hodnot. (viz Východiska)

„Mysl není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale oheň, který je potřeba zapálit.“  Plútarchos

 

Koventinka 15 Koventinka 17Koventinka 19

 Koventinka 18

 

 

 

 

 

 Koventinka 16Koventinka 20Koventinka 21Koventinka 22

 

 

 

 

 

Více info na www.koventinka.cz

Zřizovatelem a provozovatelem Centra vzdělávání Koventinka je Středisko volného času RADOVÁNEK.