Táborové a pobytové akce 2022/2023

STORM BALLET - INTENSIVE WEEK 2023

 • Termín
  05.08.2023 –
  12.08.2023
 • Místo konání
  Sportovní areál Klatovy, U Elektrárny 917, 33901 Klatovy
 • Věk
  10-18
 • Cena
  6300 Kč
Jedná se o pobytové soustředění organizované pro děti navštěvující pravidelnou činnost Storm Ballet v kategorii Děti, Junioři a Inspiro.
Soustředění je organizované spolu se Storm Ballet,z.s.
Náplní je intenzivní příprava kmenových členů talentového centra v oblasti tance se zaměřením na artové taneční styly, fyzickou kondici a doplňkové sporty. Soustředění bude zároveň organizované ve spolupráci jak s našimi odbornými lektory, tak lektory hostujícími, kteří se dětem věnují formou předem vypsaných hodin workshopů. Součástí workshopů jsou i besedy s lektory. Pobytové soustředění zároveň slouží i k prohloubení vztahů mezi dětmi a předávání zkušeností mezi dětmi samotnými.
POZOR: Pobytové soustředění není určené pro děti, které nejsou vedené v databázi Storm Ballet!!!
Adresa areálu:
Sportovní areál Klatovy, U Elektrárny 917, 33901 Klatovy
Součástí areálu je sportovní hala, travnaté hřiště a taneční sál. Dále v areálu je zajištěno i ubytování hotelového typu pro cca 80 osob a zároveň i stravování. Jídelníček bude sestaven speciálně pro naše děti ve spolupráci s výživovým poradcem.
Program:
Každá kategorie dětí má vytvořený svůj vlastní tréninkový plán, který se skládá ze tří aktivních tanečních lekcí a dalších aktivit spojených s doplňkovými sporty, soutěžemi a hrami.
Stravování:
5-6x denně – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, případně druhá večeře
celodenní pitný režim.

Vedoucí:
Petr Čejka, 724719099, cejka@stormballet.com ,vedoucí Talentového centra tance Storm Ballet

Kontaktní osoba:
MgA.Kateřina Bednářová, 775444100, bednarova@radovanek.cz
Petr Čejka, 724719099, cejka@radovanek.cz
Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Nade Mží 1, Plzeň
 • Kód
  4824101
 • Kontaktní osoba
   Petr Čejka
   724719099
   cejka@radovanek.cz
 • Kapacita
  70 míst (stále volno)
 • Sraz účastníků
  5.8.2023 na místě konání od 15 hod.
 • Vlastní vybavení
  seznam bude zaslán po přihlášení
 • Cena zahrnuje
  pronájem, ubytování, strava, ped. tým, materiál
 • Další ujednání
  přihlášení jen pro členy Storm Ballet
Intensive 2021 (1).jpg