Táborové a pobytové akce 2022/2023

MINI CAMP POHODA 2023 - Miniděti, Děti 1

 • Termín
  28.08.2023 –
  01.09.2023
 • Provozní doba
  9:00 – 16:00
 • Místo konání
  Areál Pohoda, Plzeň - Letkov
 • Věk
  7-10
 • Cena
  1500 Kč
Jedná se o příměstské soustředění organizované pro děti navštěvující pravidelnou činnost Storm Ballet v kategorii Miniděti a Děti 1 a další děti, které úspěšně absolvovaly červnový konkurz.
Soustředění je organizované spolu se Storm Ballet,z.s.
Hlavní náplní je rozřazení dětí do vyšších tříd Talentového centra tance, adaptace na dětský kolektiv a taneční a duševní příprava na budoucí taneční sezonu. Vše je doplněné zábavnou a kreativní činností za účasti zkušených animátorů.

Areál:
Sportpenzion POHODA Letkov - moderní ubytovací a sportovní centrum, fungující od roku 2008. Celý areál nabízí sportovní aktivity různých druhů.
https://www.sportpenzionpohoda.cz/

Program:
Náplň dne je rozdělena do několika aktivit.
1) Aktivní - představuje tréninkovou a taneční činnost
2) Zábavní – zahrnuje hry, soutěže a další doplňkové sporty
3) Kreativní – výtvarná, rukodělná a další tvořivá činnost
Zahájení činnosti v 9:00, ukončení v 16:00.
Stravování:
3x denně - svačina, oběd, svačina
celodenní pitný režim

Vedoucí:
Petr Čejka, 724719099, cejka@radovanek.cz
MgA.Kateřina Bednářová, 775444100, bednarova@radovanek.cz
Profesionální trenérka a choreografka v oblasti tanečního umění
Kontaktní osoba:
MgA.Kateřina Bednářová, 775444100, bednarova@radovanek.cz
Petr Čejka, 724719099, cejka@radovanek.cz
Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Nade Mží 1, Plzeň
 • Kód
  4824202
 • Kontaktní osoba
   Petr Čejka
   724719099
   cejka@radovanek.cz
 • Kapacita
  35 míst (stále volno)
 • Sraz účastníků
  na místě konání 8:45-9:00
 • Vlastní vybavení
  seznam bude zaslán po přihlášení
 • Cena zahrnuje
  pronájem, strava, ped. tým, materiál
 • Další ujednání
  přihlášení jen pro členy Storm Ballet
MiniCamp-Mini 2021 (1).jpg