Táborové a pobytové akce 2023/2024

 • Termín
  15.07.2024 –
  19.07.2024
 • Provozní doba
  8:00 – 16:00
 • Místo konání
  pracoviště Vejprnická 56, Plzeň
 • Věk
  6-17
 • Cena
  2400 Kč
Chcete si jen vyzkoušet, jaké je to stát na jevišti a hrát divadlo? Nebo za sebou máte i předchozí divadelní zkušenost? Pak právě pro vás je určen divadelní tábor. Účastníci se během týdne seznámí se základy divadelního umění - pohybem na jevišti, scénografií, tvorbou kostýmů, správnou jevištní mluvou, divadelním líčením atd. Nazkouší krátkou scénku, vytvoří si vlastní kulisy, zdokonalí se ve výslovnosti, naučí se správně dýchat a osvojí si improvizaci. Součástí tábora bude také návštěva kulturní akce dle aktuálních možností.
Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na zálohu a doplatek. Záloha ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
Tábor se koná v SVČ RADOVÁNEK, Vejprnická 56, pavilon 2, III. patro.
Účastnící mají zajištěný teplý oběd (polévka, hlavní jídlo, čaj) a dopolední i odpolední svačinu.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Vejprnická 56, Plzeň
 • Kód
  5934201
 • Kontaktní osoba
   Michaela Šaňková
   777495736
   sankova@radovanek.cz
 • Kapacita
  21 míst (stále volno)
 • Sraz účastníků
  SVČ RADOVÁNEK, Vejprnická 56, Plzeň
 • Vlastní vybavení
  Přezůvky, vhodné oblečení, láhev na pití
 • Cena zahrnuje
  Program, pedagogický dozor, teplý oběd, dopolední i odpolední svačina, pitný režim, pojištění
 • Další ujednání
divadlo_1.jpg