Táborové a pobytové akce 2023/2024

Summer Cheer Camp - Pokey Jags a Jaguars Sweet

 • Termín
  19.08.2024 –
  23.08.2024
 • Provozní doba
  8:00 – 16:00
 • Místo konání
  Sportovní hala města Plzně Krašovská
 • Věk
  5-11
 • Cena
  2500 Kč
Tradiční letní tábor zaměřený na cheerleading. Stunty a akrobacie budou přímo věnované jednotlivým Levelům a přizpůsobené výkonnosti účastníků a jejich individuálním požadavkům.

Program:
Specializace na prvky cheerleadingu
Stunty a pyramidy L1
Akrobacie, pokřik, skoky, tanec a výlety po okolí

Areál:
Tábor bude probíhat v prostorách SVČ RADOVÁNEK.

Stravování:
Oběd z restaurace
Celodenní pitný režim

Doporučujeme kapesné na drobnosti.

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Petřínská 43, Plzeň
 • Kód
  3134206
 • Kontaktní osoba
   Kateřina Veselá
   606728462
   vesela@radovanek.cz
 • Kapacita
  29 míst (stále volno)
 • Sraz účastníků
  v 8:00
 • Vlastní vybavení
  sportovní oblečení, lahev na pití, svačina
 • Cena zahrnuje
  obědy, pitný režim
 • Další ujednání
mini l1 - pyramida.jpg