Táborové a pobytové akce 2023/2024

 • Termín
  17.08.2024 –
  24.08.2024
 • Místo konání
  Pottenstein
 • Věk
  10-14
 • Cena
  5500 Kč
Česko-německý tábor má již několikaletou tradici a společně jej každoročně pořádá Úřad péče o mládež (Jugendamt) v Regensburgu a Středisko volného času RADOVÁNEK. Náplní projektu je setkání 10 plzeňských a 10 německých dětí na prázdninovém táboře, který proběhne v Pottensteinu. Městečko byť malé, nabízí spousty sportovního, kulturního i turistického vyžití. Budeme okouzlení nádhernou přírodou, která je všude kolem v okolí a sama o sobě vybízí k výletům.
Ubytovaní budeme v mládežnické ubytovně. Pokoje jsou 4-6 lůžkové. Máme vyhrazenou celou část budovy pouze pro náš tábor.
Program tábora bude pestrý – je zde možnost lezení na umělou stěnu, slaňování do jeskyně. Návštěvu místního hradu a koupání v nejstarším koupališti v Německu. Můžeme také navštítit místní krápníkovou jeskyni. Děti se budou mimo jiné věnovat i hrám a aktivitám, které budou ve dvojjazyčném provedení.
Zmrzlina je nedaleko a okolí ubytovny vybízí k volnočasovým aktivitám jako je např. volejbal.
O jazykové animace se nám postará zkušená tlumočnice, která bude také zajišťovat tlumočení při aktivitách a zadávání úkolů.
Rádi bychom ze všech německých i českých dětí udělali jeden fungující dvojjazyčný tým!
Tábor se koná v termínu 17. 8. – 24. 8. 2024.
Na táboře jsou ještě volná místa, pokud byste měli zájem, přihlaste se!
Kontakt Alena Hadravová 724304080, hadravova@radovanek.cz

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Sady Pětatřicátníků 3, Plzeň
 • Kód
  5134101
 • Kontaktní osoba
   Alena Hadravová
   724304080
   hadravova@radovanek.cz
 • Kapacita
  11 míst (již obsazeno)
 • Sraz účastníků
 • Vlastní vybavení
 • Cena zahrnuje
  doprava,ubytování,strava,pedag.tým,programový materiál,pojištění,
 • Další ujednání
92909104-590d-4500-9191-4001ee8adfc2.JPG