Táborové a pobytové akce 2023/2024

 • Termín
  05.08.2024 –
  09.08.2024
 • Provozní doba
  8:00 – 16:00
 • Místo konání
  pracoviště sady Pětatřicátníků 3, Plzeň
 • Věk
  8-13
 • Cena
  2800 Kč
Staň se i ty mladým inženýrem a zažij dobrodružství. Účastníci tábora si osvojí technické dovednosti, představivost a vynalézavost. Jako správný inženýr prozkoumáš svět kolem nás, přičemž se zaměříme hlavně na elektrotechniku a získávání energie obnovitelnými zdroji! Během nabitého týdne s námi se tak naučíš nalézat zajímavá technická řešení, ovládneš základy elektroniky a chemie, sestavíme si baterie, vodíkové autíčko, naučí se zacházet s nejrůznějšími nástroji, vyzkoušíš si spoustu pokusů a zažiješ spoustu legrace! Mimo to nás letos nemine ani problematika, kterou by měl inženýr kvůli bezpečnosti znát, a to první pomoc formou simulací různých nehod.

Program:
Podrobný program tábora bude přihlášeným účastníkům zaslán na kontaktní e-mail v průběhu května 2024.

Areál tábora:
Tábor probíhá v prostorách SVČ RADOVÁNEK, Sady Pětatřicátníků 3, od 8:00 do 16:00 hod.

Stravování:
Oběd
Dopolední a odpolední svačina
Celodenní pitný režim

Vedoucí: Mgr. er Mgr. Milan Severa
Dlouhodobě se věnuje zájmovému vzdělávání v oblasti polytechniky, elektroniky a rukodělných činností.
Bc. Jakub Štěpánek
Vysokoškolský student chemie, který se již několik let zabývá popularizací přírodních věd a lektorováním mládeže.

Kontaktní osoba: Milan Severa, 777 495 744, severa@radovanek.cz Alena Hadravová - 778 437 871, hadravova@radovanek.cz

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Sady Pětatřicátníků 3, Plzeň
 • Kód
  5134212
 • Kontaktní osoba
   Milan Severa
   777 495 744
   severa@radovanek.cz
 • Kapacita
  20 míst (stále volno)
 • Sraz účastníků
  Pondělí 8.00hod
 • Vlastní vybavení
  seznam věcí bude zaslán po přihlášení
 • Cena zahrnuje
  strava, ped. tým, materiál, pojištění
 • Další ujednání
MI 1.jpg