Táborové a pobytové akce 2023/2024

Pohádkový týden pro nejmenší

 • Termín
  29.07.2024 –
  02.08.2024
 • Provozní doba
  8:00 – 16:00
 • Místo konání
  pracoviště Vejprnická 56, Plzeň
 • Věk
  2-6
 • Cena
  2400 Kč
Pohádkový týden pro nejmenší je určen pro děti od 2 do 6 let, které mají rády pohádky a chtějí si během letních prázdnin užít spoustu zábavy. Účastníci se mohou těšit na spoustu her a soutěží, ale také na vyrábění či sportovní aktivity. Edukačními hrami bude trénováno logické myšlení dětí a rozvíjena bude také jejich slovní zásoba a vnímání souvislostí okolního světa. Vše bude probíhat zábavnou formou a bude laděno do pohádkové tématiky.

V případě zájmu lze děti vyzvedávat už po obědě či kdykoliv jindy podle domluvy.
Všechny aktivity budou přizpůsobeny individuálním možnostem a věku dětí.

Kontakt na vedoucí tábora:
Michaela Plešmídová
plesmidovami@gmail.com
733 702 618

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na zálohu a doplatek. Záloha ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.

Tábor se koná v SVČ RADOVÁNEK, Vejprnická 56, pavilon 2, III. patro.
Účastnící mají zajištěný teplý oběd (polévka, hlavní jídlo, čaj), dopolední i odpolední svačinu.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Vejprnická 56, Plzeň
 • Kód
  5934210
 • Kontaktní osoba
   Michaela Šaňková
   777495736
   sankova@radovanek.cz
 • Kapacita
  15 míst (již obsazeno)
 • Sraz účastníků
  SVČ RADOVÁNEK, Vejprnická 56, Plzeň
 • Vlastní vybavení
  přezůvky, vhodné oblečení, láhev na pití
 • Cena zahrnuje
  Program, pedagogický dozor, teplý oběd, dopolední a odpolední svačina
 • Další ujednání
min_2.jpg