Vystřihovánka tramvaj

Vystřihovánka staré tramvaje

Stará tramvaj

vystřihovánka dvojsměrného motorového vozu

Připravil: Lumír Honzík

Měřítko: 1 : 87 (H0)

 

Vystřihovánka historického dvojsměrného motorového vozu představuje jednoduchý model staré pražské tramvaje č. 2294. Vystřihovánku v černobílé verzi vytvořil Vladimír Číhal z Pra-hy. Vystřihovánku  pro velikost H0 (1:87) značně přepracoval a probarvil Lumír Honzík z Plz-ně). Vystřihovánku tiskněte na kartonový papír formátu A4, gramáž 160 g/cm2.

Pomůcky a potřeby:

 • Vystřihovánka tramvaje + návod
 • Nůžky
 • Pravítko
 • Odlamovací nožík
 • Lepidlo (Herkules)

Postup:

 • Nejprve co nejpřesněji vystřihneme největší díl č. 1. V místech označených šipkami podle pravítka díl velmi opatrně nařízneme papír a ohneme ho. Pozor, papír jen nařízneme! Nesmíme ho přeříznout.
 • Díl č. 1 slepíme tak, aby vznikla karosérie tramvaje. Slepené díly u sebe přidržíme, než zaschne lepidlo, což může trvat i několik minut.
 • Dále co nejpřesněji vystřihneme díl č. 4 (střešní nástavba). V místech označených šipkami podle pravítka opět velmi opatrně nařízneme papír a ohneme ho pravého úhle.
 • Díl č. 4 k sobě slepíme tak, aby vznikla střešní nástavba pantografu.
 • Nyní opět co nejpřesněji vystřihneme oba menší díly č. 3. Tyto díly představují trojúhelníkový střešní držák čísla linky (v tomto případě linka č. 5).
 • Každý z dílů č. 3 slepíme tak, aby vznikly dva samostatné střešní držáky.
 • Díl č. 4 (střešní nástavba pantografu) nyní přilepíme na díl č. 1, tedy na střechu karosérie tramvaje. Přidržíme dostatečně dlouho a dbáme, aby se díly vůči sobě neposunuly.
 • Oba díly č. 3 (střešní držáky čísla linky) nyní přilepíme na díl č. 1, tedy na vymezená místa střechy karosérie tramvaje. Přidržíme dostatečně dlouho a dbáme, aby se díly vůči střeše neposunuly.
 • Dalším krokem je co nejpřesnější vystřižení obou malých dílů č. 2, představujících táhla tramvaje. Po jejich správném ohnutí každý z dílů slepíme.
 • Hotové díly č. 2 přilepíme na spodní část obou čel karosérie č. 1.
 • Jako poslední vystřihneme velmi opatrně tyčový sběrač (pantograf) č. 5.
 • Vystřižený tyčový sběrač opatrně ve správných místech nařízneme a slepíme. Pro vyztužení sběrače lze použít i tenký drát.
 • Nakonec tyčový sběrač č. 5 přilepíme na díl č. 4 – střešní nástavbu pantografu.

Tím je jednoduchý model tramvaje dokončen. Hotový model by měl být správně a symetricky sestaven, tj. musí mít kolmé stěny. Jeho stěny by neměly být zborcené. Snažte se pracovat tak, aby na něm nebyly stopy po lepidle.

Model tramvaje můžeme použít jako samostatný. Je ale možné si k tramvaji zhotovit i jednodu-chou diorámu např. části ulice s tramvajovými kolejemi a městskou zástavbou. Pro stavbu takové diorámy je vhodné si najít např. dobové fotografie nebo obrázky a model diorámy podle nich buď zkusit zhotovit, nebo se jimi alespoň inspirovat.

Strará tramvaj na A4 barva

 • Téma: Papírové modelářství
 • Typ: Vystřihovánka