Vystřihovánka lokotraktor

Vystřihovánka Lokotraktoru

Model papírového lokotraktoru T 234.1

Připravil: Lumír Honzík

Měřítko: 1 : 100

Popis modelu:

Jednoduchý papírový model lehké posunovací motorové lokomotivy – lokotraktoru T 234.1 je určený pro naprosté začátečníky. Model po svém správném zhotovení vypadá pěkně a lze ho zařadit mezi povedené papírové stavby. Model byl převzat z internetu a byl upraven. Model je připraven v několika barevných odstínech. Vystřihovánku tiskněte na kartonový papír formátu A4, gramáž 160 g/cm2.

Pomůcky:

 • Arch s natištěným modelem lokotraktoru
 • Nůžky
 • Balsoříz (odlamovací nůž)
 • Pravítko
 • Lepidlo Herkules

Stavební postup:

 • Nejprve si vybereme barevnou variantu modelu lokotraktoru.
 • S co největší přesností postupně vystřihneme hlavní díly. Nejprve díl karosérie č. 2.
 • Ostrým balsořízem podle pravítka nařízneme šedé chlopně a části karosérie dílu č. 2, které poté ohneme o 90°. Pozor, chlopně a díly pouze nařízneme, nesmí se od sebe oddělit.
 • Karosérii lokomotivy seskládáme tak, aby měla tvar kvádru. Pokud vše sedí, začneme chlopně k sobě co nejpřesněji lepit. Slepené části se nesmí pohnout, lepidlo necháme dobře zaschnout.
 • Jako další vystřihneme hlavní díl č. 1, představující podvozek lokomotivy. Opět vystřih-neme s co největší přesností.
 • Ostrým balsořízem a podle pravítka nařízneme šedé chlopně a části podvozku dílu
  č. 1, které poté ohneme o 90°. Pozor, chlopně a díly opět pouze nařízneme, nesmí se od sebe oddělit.
 • Podvozek lokomotivy seskládáme tak, aby měl tvar kvádru. Pokud vše sedí, začneme chlopně podvozku k sobě co nejpřesněji lepit. Slepené části se nesmí pohnout, lepidlo necháme dobře zaschnout.
 • Jako další vystřihneme hlavní díl č. 3, představující kabinu strojvedoucího lokomotivy. Opět vystřihneme s co největší přesností. Tentokrát je zapotřebí vystřihnout i vnitřní části dílu podél červených čar.
 • Ostrým balsořízem a podle pravítka nařízneme vnější i vnitřní šedé chlopně a části kabiny dílu č. 3, které poté ohneme o 90°. Pozor, chlopně a díly opět pouze nařízneme, nesmí se od sebe oddělit.
 • Kabinu lokomotivy seskládáme tak, aby měla tvar kvádru. Pokud vše sedí, začneme chlopně kabiny k sobě co nejpřesněji lepit. Slepené části se nesmí pohnout, lepidlo necháme dobře zaschnout.
 • Jako poslední vystihneme střechu kabiny, díl č. 4. Při vystřihování dáváme pozor, abychom nepřestřihli jednu z houkaček, které ze střechy vyčnívají.
 • Ostrým balsořízem a podle pravítka nařízneme černé čáry na střeše kabiny dílu č. 4. Ty pak lehce ohneme podle tvaru horní části kabiny. Střechu pouze nařízneme, nesmí se její části od sebe oddělit.
 • Hotovou střechu přilepíme na kabinu lokomotivy podle obrázku, tj. vyčnívající houkač-kou směrem dozadu.
 • K slepenému podvozkovému dílu č. 2 podle obrázku přilepíme slepenou karosérii, díl
  č. 2. Slepené díly lehce zatížíme a necháme dobře proschnout.
 • K hotovému celku nakonec přilepíme slepenou kabinu, díl č. 3 s již přilepenou stře-chou. Slepené díly lehce zatížíme a necháme dobře proschnout.

Nakonec zkontrolujeme, zda je model lokotraktoru správně a symetricky sestaven, a zda díly nejsou křivé, zborcené, zamazané a nejsou na nich stopy po lepidle.

Lokotraktor T 234 1 červený

 • Téma: Papírové modelářství
 • Typ: Vystřihovánka