21. ročník Zlaté struny je minulostí

21. ročník Zlaté struny je minulostí

V pátek 25.ledna a v sobotu 26 ledna 2019 se konalo v příjemném prostředí sálu Sokolovny Bolevec republikové finále 21.ročníku kytarové soutěže Zlatá struna. V letošním roce přijelo celkem 29 mladých kytaristů a kytaristek tentokrát z 8 krajů České republiky / Plzeňského, Ústeckého, Libereckého, Středočeského, Královéhradeckého, Jihočeského, Karlovarského a Jihomoravského/. Nejmladší účastnici bylo 9 let.

 V pátek 25.1. byl pro soutěžící a širokou veřejnost připravený koncert oblíbeného dua DUBNIČKA & LAHODA a jejich hostů, což byli bývalí soutěžící Zlaté struny. Byl to večer plný legrace a hezkých písniček. Všichni se před soutěží příjemně „naladili.“ Vlastní soutěž pak proběhla v sobotu 26.1. Atmosféra byla velice uvolněná a diváci se skvěle bavili. Pro soutěžící byly připraveny krásně ceny. První cenou v obou kategoriích byla, jako vždy, kytara. Jednotlivá vystoupení hodnotila odborná porota z řad plzeňských muzikantů, která to neměla vůbec lehké a nejraději by byla ocenila všechny.

Petr MERXBAUER – skupina Strašlivá podívaná
Jan ANDERLE - kytarista, učitel na ZUŠ
Kateřina KRSKOVÁ – kytaristka, učitelka ZUŠ
Lucie HOFMANOVÁ– klavíristka, zpěvačka, učitelka ZUŠ
Jarmila ŽIŽKOVÁ – ředitelka ZUŠ Třemošná

Samostatnou kategorií tvořila autorská soutěž, do které se tentokrát přihlásilo 8 mladých autorů, což svědčí o velkém zájmu dětí o hudbu a chuti zasahovat do jejího vývoje. Favoritem diváků se stala a CENU DIVÁKA si odnesla v 1. kategorii Eliška JAROUŠOVÁ z Libereckého kraje a ve 2.kategorii Jitka KNÍŽOVÁ z kraje Jihočeského. Přišlo se podívat 69 diváků.

21. ročník je za námi a všichni se těšíme na další ročníky. Nelze dostatečně poděkovat všem sponzorům, porotcům, moderátorům a pomocníkům. Bez jejich obětavé práce a podpory by soutěž nemohla. Naše velké díky patří také odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně, odboru kultury a Nadaci 700 let města Plzně a za finanční podporu. Vyhlašovatelem soutěže je Středisko volného času RADOVÁNEK, pracoviště Ledecká 23.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Kategorie do 14 let /včetně/:

1. místo Markéta HEJDOVÁ / Středočeský kraj /
2. místo Pavlína VALENTOVÁ /Plzeňský kraj/
3. místo Tobiáš VOJTA /Jihočeský kraj/

Kategorie 15-18 let /včetně/:

1. místo Aneta PELÍŠKOVÁ /Jihomoravský kraj/
2. místo Jitka KNÍŽKOVÁ /Jihočeský kraj / 3. místo Tomáš DOKTOR /Liberecký kraj/

Autorská soutěž:

1.místo Martina STLOUKALOVÁ /Jihomoravský kraj/
2. místo Eliška JAROUŠOVÁ /Liberecký kraj/
3. místo Klára SPILKOVÁ /Plzeňský kraj/

Zvláštní ocenění získali:

Nicol Marie ŠNEIDROVÁ /Plzeňský kraj /, Eliška JAROUŠOVÁ /Liberecký kraj/, Eva SLAVÍKOVÁ /Jihočeský kraj/, Klára SPILKOVÁ /Plzeňský kraj /, Tomáš HEJKAL /Liberecký kraj/, Martina STLOUKALOVÁ /Jihomoravský kraj/, David GROSSMANN /Plzeňský kraj /, Hana PETŘÍKOVÁ /Plzeňský kraj /