Dětská skupina Miniškolka Kulička při SVČ RADOVÁNEK

Kulička úspěšně funguje už půl roku

Kulička úspěšně funguje už půl roku

Dne 3. 9. 2018 zahájilo Středisko volného času RADOVÁNEK provoz dětské skupiny Miniškolka Kulička s celkovou kapacitou 12 míst pro děti od 2 let do předškolního věku. Dětská skupina Miniškolka Kulička je charakteristická respektujícím přístupem a prvky waldorfské pedagogiky, což je z hlediska obsazenosti DS, velmi žádaným pedagogickým přístupem ze strany veřejnosti. Provoz dětské skupiny byl zahájen bez komplikací a každý den je pro děti ve školce připravený program. Tento program podléhá dennímu rytmu, který reflektuje vývoj a potřeby dětí. Nejdůležitější události, které děti zažily, si můžete přečíst v tomto článku.

V září probíhalo vzhledem k věku účastníků v miniškolce adaptační období, které proběhlo zcela bezproblémově. Děti si pomalu, nenásilnou formou zvykaly na zcela nové prostředí, pečující osoby a ostatní děti v kolektivu. V tomto období měli rodiče možnost trávit s dítětem čas přímo v dětské skupině a zapojit se tak do veškerých činností. Na začátku školního roku přijal pozvání do Miniškolky Kulička uznávaný německý pedagog waldorfské pedagogiky W. Sassmannshausen, který vedl přednášku pro rodiče a veřejnost na téma První sedmiletí dítěte. Zabýval se otázkami duševního a fyzického vývoje dítěte v prvních sedmi letech. Koncem měsíce pak čekala na děti a rodiče Podzimní slavnost. Na zahradě miniškolky jsme tvořili skřítky, zpívali a tančili a čekali na příchod Letní a Podzimní víly, aby si před našimi zraky předaly vládu.

V následujícím měsíci se děti zúčastnily dopolední Michaelské slavnosti, kdy prokazovaly svoji statečnost v boji s drakem. Měsíc říjen děti ukončily hrou na skřítky a povídáním o ustupujících silách přírody.

Měsíc listopad byl ve znamení barev a Martinské slavnosti na Božkovském poloostrově. Svatý Martin sem přijel na bílém koni a všechny přítomné obdaroval světýlkem a pokladem v podobě martinských rohlíčků. Děti se dále věnovaly procházkám v podzimně zbarvených boleveckých lesích. V tomto měsíci se miniškolka začala pomalu připravovat na adventní čas, kdy děti společně s rodiči tvořili adventní věnce a výzdobu.

V posledním měsíci kalendářního roku nás v dětské skupině navštívili Mikuláš s andělem a zpříjemnili tak dětem celé dopoledne mikulášskou nadílkou. 12. prosince Miniškolka Kulička vyrazila na první divadelní představení v Divadle ALFA, kde se děti mohly podívat na pohádku O rytíři bez koně, která vypráví o šťastném shledání a nalezení přátelství. Provoz v roce 2018 jsme ukončily Vánoční besídkou a rozdáváním dárečků. Vánoční prázdniny jsme si užili v kruhu rodinném a opět se shledali v novém roce dne 3.1.2019.

I v následujících dnech nás čeká spoustu zábavy a dobrodružství a my z dětské skupiny Miniškolka Kulička se na to už moc těšíme!