Dětská skupina Miniškolka Kulička při SVČ RADOVÁNEK

Den v kuličce

 

Čas Blok Obsah bloku
7:00 – 8:45 Příchod do DS Pozdravení, volná hra
8:45 – 9:30 Ranní kruh (ranní kuličkování) Přivítací rituály
9:30 – 10:00 Dopolední svačinka  
10:00 – 11:30 Dopolední aktivity

činnost dle tématu týdne

Pobyt venku

11:30 – 12:00 Oběd  
12:00 – 12.30 Poobědový blok Úklid po obědě, příprava na spánek, vyzvedávání dětí
12:30 – 13:30 Polední klid

Relaxační aktivity

spánek

13:30 – 15:00 Odpolední aktivity Individuální činnost, dle výběru dítěte
15:00 – 15:30 Odpolední svačinka  
15:30 – 17:00 Odpolední aktivity II.

Pobyt venku

Ukončení tématu dne

Od 16:00 vyzvedávání dětí

 

Den v týdnu Druh činnosti Obsah činnosti
Pondělí Prostorové tvoření Lepení, střihání, modelování aj.
Úterý Práce s potravinami Příprava těsta, krájení, vážení, mísení, vykrajování aj.
Středa Práce s barvami, malování Práce s barvami
Čtvrtek Dramatizace Loutkové divadlo, hraní pohádek, stínohra aj.
pátek výlety Celodopolední putování do lesů v okolí

 

Denní řád dětské skupiny je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí a jejich různorodý věk. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je flexibilní a přizpůsobivý potřebám a aktuální situaci. V denním programu se střídají činnosti řízené a volná hra dětí, součástí je také doba odpočinku. Každodenní program je složen z několika aktivit, z nichž si dítě samo vybere pro něj nejvíce vyhovující aktivitu. Součástí denního programu jsou také přestávky na odpočinek, přestávky na svačiny a oběd. Odpoledního spánku využívají zejména malé děti, ostatní mohou dle potřeby odpočívat při odpočinkovém programu. Respektujeme potřeby dětí, které nenutíme do žádných aktivit a nabízíme jim pocit bezpečí a soukromí.

Děti mají celodenně k dispozici pitný režim a vyváženou skladbu jídelníčku dle předpisů. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Zařízení disponuje výdejnou jídla, které je dováženo v termoboxech z jídelny. Při výdeji jídla je sledována správná teplota pokrmu. Dětem je poskytnuta plnohodnotná strava dle zásad správné výživy. Pestrá strava je vhodně doplňována ovocem, zeleninou či prvky zdravé výživy (cereálie aj.). Jídelníček je k dispozici rodičům a veřejnosti v DS. V odůvodněných případech je respektováno individuální stravování (např. alergie). Každé dítě má své místo u stolu, děti jsou pečujícími osobami vedené k co největší samostatnosti a čistotě. Pedagogičtí pracovníci se sami chovají dle zásad zdravého životního stylu a slušného chování a poskytují tak dětem přirozený vzor.

Program v DS podléhá pravidelnému dennímu rytmu, který reflektuje vývoj a potřeby dětí. Miniškolka Kulička nabízí nejen interiérové prostory na hraní, ale také exteriéry přímo v areálu zařízení. Dle klimatických podmínek umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt na čerstvém vzduchu (pohyb na zahradě, na procházkách, výletech), který je nedílnou součástí denního programu.