Dětská skupina Miniškolka Kulička při SVČ RADOVÁNEK

Ceník školkovného v dětské skupině Miniškolka Kulička

Ceník školkovného v dětské skupině Miniškolka Kulička

Ceník školkovného v dětské skupině Miniškolka Kulička 2023/2024

Rozhodné datum pro určení věku je 1.9. daného školního roku.

VĚK DÍTĚTE DO 3 LET VČETNĚ

  • 5 dnů v týdnu: 4.200,- Kč/ měsíc
  • 4 dny v týdnu: 3.800,- Kč/ měsíc
  • 3 dny v týdnu: 3.400,- Kč/ měsíc
  • 2 dny v týdnu: 2.700,- Kč/ měsíc

VĚK DÍTĚTE OD 4 LET

  • 5 dnů v týdnu: 4.700,- Kč/ měsíc
  • 4 dny v týdnu: 4.200,- Kč/ měsíc
  • 3 dny v týdnu: 3.700,- Kč/ měsíc
  • 2 dny v týdnu: 2.900,- Kč/ měsíc

Ceny jsou uvedeny bez stravného, které je zajišťováno dle individuálních potřeb účastníků. Lze si po domluvě nosit vlastní domácí stravu.

Platba školkovného se provádí bankovním převodem na účet SVČ RADOVÁNEK. Každý účastník má svůj unikátní variabilní symbol. Platební pokyny obdržíte při potvrzení přihlášky do dětské skupiny osobně nebo na email uvedený v přihlášce.

Školkovné (účastnický poplatek) je hrazeno vždy v daném měsíci.

Platby se řídí pokyny z dokumentu Provozní řád.