Dětská skupina Miniškolka Kulička při SVČ RADOVÁNEK

Kdo jsme

Kdo jsme

Dětská skupina s názvem Miniškolka Kulička vznikla při SVČ RADOVÁNEK jako reakce na poptávku rodičů v Plzeňském kraji. Zřizovatel dětské skupiny je Středisko volného času Radovánek. SVČ RADOVÁNEK je příspěvková organizace pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Sídlo a správa této organizace je v Pallově ulici č. 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň.

Dětská skupina byla vybudována na pracovišti Komenského 42, toto pracoviště se nachází v městském obvodu Plzeň 1, které se označuje také jako severní předměstí. Pracoviště Komenského disponuje interaktivními učebnami, zahradou a tělocvičnou. Jednou z interaktivních učeben je učebna přírodovědy, kde mohou mít děti dle zájmu přímý kontakt se zvířaty. Na pracovišti se chovají hlodavci jako například králíci, morčata, dále se zde chovají plazy – hadi, gekoni, ještěři a další zvířata např. želvy, papoušci, rybičky atd. DS má k dispozici vstup s recepcí, šatnu, kancelář pedagoga, hernu s jídelnou, tělocvičnu se spacím prostorem a vstupem na zahradu, skladovací prostory, kuchyňku a sociální zařízení. Dětská skupina nabízí kapacitu 12 dětí.

Rekonstruované prostory se nachází v přízemní budově a jsou zcela bezbariérové. Prostory plně vyhovují požadavkům dle zákona č. 247/2014 Sb., na zařízení služby péče o dítě v dětské skupině. Dětská skupina Miniškolka Kulička realizovaná v rámci projektu programu Zaměs-tnanost „Podpora zaměstnanců/kyň při návratu z mateřské/rodičovské dovolené zajištěním péče o dítě“) financovaného z Evropského sociálního fondu. Dětská skupina úspěšně prošla registrací MPSV jako poskytovatel péče o děti v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb. a je tak první dětskou skupinou při SVČ RADOVÁNEK.

Miniškolka Kulička má za účel pomoci sladit zaměstnaným rodičům rodinný a pracovní život, umožňuje rodičům návrat z mateřské dovolené do pracovního procesu. Kapacita zařízení je 12 dětí a je určena pro děti od 2,5 - 6 let. Po dovršení věku nástupu školní docházky, lze využít plzeňskou komunitní školu s názvem Koventinka, která se rovněž nachází v budově. Provozní doba je v pracovní dny od 7:00 do 16:30.

Miniškolka Kulička je školkou s respektujícím přístupem, inspiruje se waldorfskou pedagogikou a je zaměřena na propojení člověka s přírodou, a to nejen prostorově, ale v rámci koloběhu roku. Důležitý je pro nás individuální přístup k dětem a zároveň také k rodičům. Děti nejsou rozděleny podle věku, učí se od sebe navzájem. Děti přirozeně žijí činnostmi nabízenými pedagogy. Naším prvotním cílem je, aby se děti ve školce cítily spokojeně, aby měly pocit bezpečí, jistoty a soukromí. Nabízíme dětem podmínky k všestrannému rozvoji osobnosti ve všech oblastech psychosociálního a fyziologického vývoje.

Waldorfský přístup je zaměřen na celostní pojetí člověka, podporuje jeho všestrannost a vyhýbá se nadměrné specializaci a jednostrannosti. Stejnoměrně rozvíjí rozum, cit a vůli v procesu učení. Vzdělávací plán výchovy a péče je uspořádán do jednotlivých bloků, které nejsou řazeny chronologicky. Jejich obsah vychází ze života dětí, z přirozeného rytmu ročních dob, z různých společenských a přírodních skutečností. Pedagogové s nimi pracují na základně dané aktuální situace. Téma jednoho bloku lze zpracovávat dle potřeby několik dní či týdnů. Základním zaměřením jednotlivých bloků jsou slavnosti/svátky roku. Díky těmto slavnostem mohou děti zažívat rytmus roku. Během příprav se děti učí plánovat, spolupracovat, řešit problémy. Podílí se na společných rozhodnutích, a tak spoluvytváří výslednou podobu slavnosti. Každá slavnost je pevně zasazena do celkového obrazu roku. Slavnosti nám zprostředkovávají poznání, že Kosmos a člověk fungují v daných zákonitostech. Děti tak skrze ně mohou zažívat pocit jistoty, bezpečí, smysluplnosti své i světa kolem, pocit sounáležitosti s lidmi a přírodou, a také najít respektující vztah k Zemi.