Centrum participace a rozvoje při SVČ RADOVÁNEK

CRP na festivalu

Hodnotící zpráva Centrum participace a rozvoje za rok 2020

 1) Zajištění aktivit a činnosti Studentského parlamentu Plzeňského kraje (dříve Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje), organizace zasedání a koordinace členů SPPK.

Na počátku roku změnila tato skupina studentů svůj název, logo a grafiku. Před jarním lockdownem se skupina věnovala tvorbě projektu Mediální gramotnosti, studenti za pomoci koordinátorů vytvořili tři prezentace, které jsou určené pro žáky druhého stupně ZŠ.

A) Jak poznat reklamu na Instagramu
B) Fakenews, Hatespeech
C) Kritické myšlení na sociálních sítích

Původní plán byl vytvořit krátké besedy na základě těchto prezentací, které by členové SPPK organizovali na základních školách Plzeňského kraje. Vzhledem k nastalé situaci se bohužel tento plán nemohl zrealizovat a tak se na podzim vytvářelo video, které se obsahově inspirovalo právě těmito prezentacemi. Video bylo uveřejněno na sociálních sítích Centra participace a rozvoje a bude poskytnuto základním a středním školám Plzeňského kraje pro výukové účely.

 K příležitosti voleb do kraje zorganizoval Studentský parlament ve spolupráci s Centrem Participace a rozvoje volební debatu kandidátů v krajských volbách. Akce jménem „Zavolíme?“ byla nabídnuta formou livestreamu do všech gymnázií, SŠ, SOŠ a učilišť v Plzeňském kraji. 

Akce měla za cíl motivovat mladé lidi a zejména prvovoliče k tomu, aby se aktivně zúčastnili voleb a projevovali zájem o společenské dění v Plzeňském kraji. Tato akce byla moderována Eliškou Háskovou, předsedkyní SPPK a Oldřichem Neumannem, místopředsedou SPPK. Ti se také podíleli společně s ostatními členy parlamentu na obsahu debaty. První číst se věnovala zejména školství a nejpalčivějším tématům Plzeňského kraje očima studentů. Druhá část byla celá věnovaná online dotazům, které mohli pokládat sledující této akce.
Zavolíme? bylo formou livestreamu poskytnuto středním školám, gymnáziím a učilištím Plzeňského kraje, ale bylo také volně přístupné široké veřejnosti. Připojit se k tomuto livestreamu mohl kdokoliv.

Akce se zúčastnily tyto školy:
Gymnázium Františka Křižíka, Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Gymnázium Luďka Pika, Gymnázium Plasy, Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí, Gymnázium a SOŠ Rokycany, Sportovní gymnázium, SPŠ Strojnická a SOŠ profesora Švejcara.

Pozvání k debatě přijali:
Ivana Bartošová, Ivo Grüner, Jan Kůrka, Richard Pikner, Rudolf Špoták, Josef Bernard.
Studenti s kandidáty debatovali dvě a půl hodiny. Celá debata se nesla v příjemném duchu. Zavolíme? je stále přístupná na youtubovém kanálu SVČ RADOVÁNEK.

Dalším letošním počinem Studentského parlamentu Plzeňského kraje je projekt SŠ očima studentů, který cílí na žáky osmých a devátých tříd základních škol Plzeňského kraje. Cílem toho projektu je seznámit uchazeče o středoškolské studium se školami, které jim Plzeňský kraj nabízí. Každá škola byla popsána studentem, který školu v současnosti navštěvuje, tím je tento projekt obohacený o autentický názor studenta, který je předán touto formou uchazečům. Projekt je postupně uveřejňován na sociálních sítích SPPK a Centra participace a rozvoje. Po úplném zveřejnění se z popisů školy vytvoří brožura, která bude poskytnuta základním školám Plzeňského kraje.

Studentský parlament se i přes nepříznivou situaci pravidelně schází na online zasedáních a plánuje řadu dalších aktivit do roku 2021.

2) Provozování veřejných knihoven na pracovištích SVČ RADOVÁNEK, rozvoj čtenářské gramotnosti.

Na pracovištích SVČ RADOVÁNEK jsme zřídily veřejné knihovny, kde si lidé mohou zdarma půjčit knížku a po přečtení ji opět vrátit nebo vyměnit za jinou. Cílem tohoto projektu je rozšířit zájem o četbu mezi veřejností. V našich knihovnách jsou zařazeny různé žánry, kde si vybere každý. Knihovny jsou umístěny ve vestibulech nebo na chodbách tak, aby byly snadno všem přístupné. Knihy se obměňují přirozeně samy pomocí lidí, kteří nám do nich své knihy věnují. Díky tomuto pohybu knih máme informace o tom, že je o tento projekt u lidí velký zájem.

3) Organizace vzdělávacích besed pro základní a střední školy Plzeňského kraje, rozvoj mediální, finanční a digitální gramotnosti.

Kvůli současné situaci jsme místo realizace besed upřednostnili podávat tyto informace přes sociální sítě formou videí a edukativních obrázků. Na podzim jsme vytvořili projekt „Pracujeme s Windows“. Cílem projektu je pomoci žákům, studentům ale i učitelům při distanční výuce a široké veřejnosti při práci s počítačem. Hlavním tématem projektu jsou klávesové zkratky. Pomocí obrázků zprostředkováváme veřejnosti informace o jednoduchých zkratkách, pomocí kterých urychlí a zjednoduší svojí prací s počítačem. Po uveřejnění všech dílů projektu vznikne brožura, kde budou všechny informace pohromadě a bude k dispozici pracovníkům SVČ RADOVÁNEK a všem, kteří o ni budou mít zájem.

Dalším tématem, které jsme zpracovali je finanční gramotnost, název toho projektu je „Moje první peníze“. Video pojednává o problematice financí a první brigády či založení si prvního účtu a manipulace s platební kartou. Je to startovací video k celé řadě dalších videí, která budou řešit témata finanční gramotnosti zaměřené na žáky a studenty.

4) Výukové vzdělávací příměstský tábor pro předškolní děti zaměřený na celkový rozvoj dítěte.

V červnu jsme pořádali příměstský tábor pro předškolní děti zaměřený na jejich celkový rozvoj. Zúčastnilo se ho 15 dětí. V rámci celého týdne se děti učily schopnosti komunikace, spolupráce, prohlubovali své fyzické dovednosti. Do programu byly zahrnuty hry na rozvoj paměti, cizojazyčných dovedností, muzikality a kreativních dovedností. Díky velkému zájmu v letošním roce plánujeme podobný kemp opět zařadit i v roce 2021.

5) Cílená práce s mladými lidmi, jejich zapojení do dobrovolnické činnosti

V roce 2020 jsme se bohužel zúčastnili méně akcí a tvořili méně aktivit, než bylo v původním plánu. Do všech akcí a aktivit byli zapojení dobrovolníci z řad Studentského parlamentu Plzeňského kraje a také jejich spolužáci ze středních škol v PK. Tito dobrovolníci nám pomáhali s propagací Centra participace a rozvoje při prezentačních akcích jako například Festival na ulici, Festival volného času, na sociálních sítích nebo při propagaci konkrétních projektů ve svých školách.

6) Šíření informací pomocí sociálních sítí

Na našich sociálních sítích mohou sledovatelé vidět nejen naše projekty, ale také další zajímavé informace. Každý den pravidelně uveřejňujeme mezinárodní dny. Cílem toho je rozšířit povědomí mezi lidmi o diskutabilních tématech, která mají svůj mezinárodní den.

Centrum participace a rozvoje má aktivní profil na facebooku a na instagramu. Na obou platformách spolupracujeme s dalšími profily, jako je například SVČ RADOVÁNEK nebo profil studentského parlamentu. Na Instagramu přesdílíme obsah z profilů jako jsou profily různých ministerstev, ZČU, Infokariéry a dalších edukativních organizací, čímž se náš profil stává zajímavější a zároveň šíří podstatné informace a zprostředkovává je našim sledovatelům.

Náš facebookový profil má měsíční dosah průměrně 650 oslovených sledujících. Instagram máme kratší dobu, zde byl v tomto roce dosah o něco nižší, ale každým týdnem roste počet sledujících. Ukázky z našich sociálních sítí jsou v příloze.

7) Šíření informací o kariérovém poradenství

V roce 2020 jsme nabízeli základní karierové poradenství pro žáky osmých a devátých tříd. Zájemce a další informace jsme odkazovali na Infokariéru, se kterou jsme na konci roku spolupracovali na novém projektu, který má za cíl seznámit studenty s budoucností karierového poradenství, nově vznikajícími povoláními a vlivy, které na jejich vývoj působí. Realizaci projektu jsme naplánovali na rok 2021. Bude se jednat o řadu videí, která bude poskytnuta všem ZŠ i SŠ Plzeňského kraje.

 8) Vzdělávací kemp pro žáky a studenty zaměřený na osobnostní rozvoj

Tento kemp se nám bohužel v roce 2020 nepodařilo zorganizovat z důvodu malého zájmu ze strany veřejnosti. Přisuzujeme to letošní covidové situaci.

9) Nabídka projektových dnů na ZŠ

Ani tomuto bodu v našem plánu covidová situace bohužel nepřála a tak jsme jej nedokázali splnit. Věříme, že projektové dny zahrneme opět do plánu v roce 2021.

 

Centrum participace a rozvoje má za sebou svůj první rok fungování. Bohužel byl tento rok pro naše aktivity kvůli covidu náročný na jejich realizaci. Veškeré aktivity, které byly plánované formou osobních setkání s jednotlivci nebo skupinou žáků či studentů jsme byli nuceni dělat různými online formami. V příštím roce bychom rádi tyto aktivity přenesli do roviny osobních kontaktů, pokud tomu bude situace nakloněna. V současnosti už plánujeme aktivity na příští rok, které budou počítat alternativami online variant.