banner dodStředisko volného času RADOVÁNEK připravilo na dny 5. a 6. září 2017 Dny otevřených dveří pro širokou veřejnost. Akce se koná oba dny vždy od 14 do 20 hodin, a to na všech stálých pracovištích, kde organizuje pravidelnou zájmovou činnost. Neváhejte navštívit a poznat více nšich pracovišť.


Rodiče mohou konzultovat výběr vhodné aktivity pro své děti s odbornými pedagogy volného času, prohlédnout si klubovny a zázemí, shlédnout ukázky činnosti ve formě audio video záznamů. Samozřejmostí je možnost přihlášení na místě, či pomoc s on-line přihláškou prostřednictvím klientského účtu.

V případě místa poskytovaného vzdělávání v pronajatých prostorech se může organizační zajištění akce lišit dle provozních podmínek daného pracoviště. Jedná se o pracoviště, která fungují v pronajatých prostorech mateřských nebo základních škol. Po domulvě s tamním vedením, byla organizace této akce upravena následovně:

- pracoviště Staniční 72 - veškeré informace budou komunikovány na třídních schůzkách dne 7.9.2017

Ve školním roce 2017/2018 otevírá SVČ RADOVÁNEK téměř 400 zájmových útvarů v oblastech sport, tanec, hudba, výtvarné a rukodělné činnosti, příroda, počítače, robotika, elektronika, modelářství, jazyky, společenské vědy a další.

Přihlašování do zájmových útvarů probíhá v průběhu celého září, a to osobně na všech pracovištích nebo elektronicky z internetových stránek prostřednictvím klientského účtu.