znovuotevření

RADOVÁNEK OPĚT OTEVÍRÁ KROUŽKY OD PONDĚLÍ 18.5.2020

Podmínky vzdělávání v zájmových kroužcích v době od 18. května 2020 do 20. června 2020.

Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky Střediska volného času RADOVÁNEK.

Provoz střediska volného času je obnoven od 18. května 2020, a to v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020.

V případě nezletilých účastníků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým účastníkem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem. Tento pokyn stanoví ty provozní podmínky, které vyplývají ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

 INFORMACE PRO RODIČE

Pohyb účastníků ve středisku volného času (dále SVČ) se řídí těmito podmínkami:

 • Vstup do budovy SVČ je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům.
 • Účastník zájmového vzdělávání nesmí vykazovat žádné příznaky nemoci.
 • Rodiče předají dítě dle pokynu pedagogického dohledu nebo recepční.
 • Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do SVČ (popřípadě k vyřazení účastníka).
 • Pro vstup do SVČ je nutné předložení Čestného prohlášení podepsaného zákonným zástupcem dítěte.
 • Přesuny skupin účastníků, pohyb na chodbách, návštěvy toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců SVČ.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Toalety musí být vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do místnosti, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet účastníků ve skupině je 15 včetně pedagogů.
 • V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v místnosti.
 • U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.
 • Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku.
 • V každé místnosti je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 • Při odchodu ze SVČ je dítě předáno mimo prostory SVČ nebo ve vyhrazeném prostoru pro tyto účely.

Dále se činnost SVČ, výchova a vzdělávání v době od 18. 5. 2020 do 20. 6. 2020 výhradně řídí metodickým pokynem MŠMT vydaným dne 30. 4. 2020:
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

Děkujeme Vám za respektování nových nastavených pravidel.
Zůstaňte s námi.


KONTAKTY A MOŽNOSTI ON-LINE POTVRZENÍ ÚČASTI DLE KONKRÉTNÍCH PRACOVIŠŤ:
- vyberte pracoviště, kde je registrována vaše přihláška (uvedené v hlavičce přihlášky)

Pracoviště Pallova 19, Plzeň
Pracoviště Sady Pětatřicátníků 3, Plzeň
Pracoviště Komenského 42, Plzeň
Pracoviště Ledecká 23, Plzeň
Pracoviště Petřínská 43, Plzeň
Pracoviště Vejprnická 56, Plzeň
Pracoviště Nade Mží 1, Plzeň
Pracoviště Staniční 72, Plzeň
Pracoviště Kaznějov, Nečtiny
Pracoviště Manětín - do konce školního roku 2019/2020 kroužky neotevře
Pracoviště Kozolupy - do konce školního roku 2019/2020 kroužky neotevře