Žádost o vratku

Informace pro rodiče - vratky za školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci nezletilých dětí.

Středisko volného času RADOVÁNEK otevřelo dne 18. května 2020 opět svá pracoviště. Velice Vám děkuji za Vaší přízeň a těším se na další spolupráci s Vámi. V době nouzového stavu jsme byli nuceni uzavřít všechna naše pracoviště. Vaše děti zůstaly doma. Z tohoto důvodu nemohly navštěvovat kroužky od 12. března do 15. května 2020.

Za tyto měsíce si můžete zažádát o vrácení nebo převod úplaty za zájmové vzdělávání. Vrátíme Vám poměrnou část za období dvou měsíců poníženou o náklady na nezbytný provoz pracovišť SVČ RADOVÁNEK. Pokud nebyl kroužek opětovně otevřen z našeho rozhodnutí, vrátíme poměrnou část za tři měsíce. Tuto poměrnou částku za úplatu můžeme vrátit nebo převést do dalšího školního roku.

 Pro zažádání o vrácení úplaty za zájmové vzdělávání je nutné vyplnit níže uvedený formulář žádosti o vratku, a to nejpozději do 30. 6. 2020. Po tomto datu již nebudou žádosti přijímány.

Elektronický formulář žádosti o vratku za školní rok 2019/2020

 Poznámka k formuláři:

  • V případě, že žádáte vratku za více účastníků nebo za více kroužků, je nutné tento formulář vyplnit vícekrát. Např. dochází-li účastník na kroužek třikrát v týdnu, vyplníte tento formulář třikrát. 
  • Ve formuláři je potřeba vždy vybrat konkrétní pracoviště, kde je evidována Vaše přihláška a pod tímto pracovištěm zvolit přesný název a termín kroužku za který žádáte.