Táborníci

Podmínky účasti na táboře 2021 - Covid-19

V tomto dokumentu aktualizujeme informace o podmínkách účasti na letním táboře, týkající se aktuální epidemiologické situace, na základě mimořádných optaření vydaných Vládou ČR.

Písemné potvrzení nebo certifikát o očkování, prodělání nemoci Covid-19 či testu získáte na portálu https://ocko.uzis.cz/.

Pobytové tábory

Vstup na tábor je možný pouze těm účastníkům (s výjimkou dětí do 6 let věku), kteří jsou schopni doložit, že na odběrovém místě (nebo pro tábory na začátku července ještě ve škole):

1) absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

2) absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

3) jsou očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: 

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

4) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

5) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 

zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Samotest mají povinnost zajistit zákonní zástupci.

(Důrazně doporučujeme využít pro neočkované účastníky RT-PCR testy)

Úplný seznam podmínek pro vstup na tábor je přiložen níže (mimořádné opatření Č. j.: MZDR 14600/2021-16/MIN/KAN ze dne 21. 6. 2021).

Během pobytového tábora

Testování účastků tábora (včetně pedagogů a personálu) po 7 dnech.

Přetestování dětí v rámci letních táborů, které trvají déle než týden, bude po sedmi dnech nutné pouze u dětí, které před odjezdem na tábor podstoupily antigenní test nebo samotest na místě! Samotest mají povinnost zajistit zákonní zástupci.

Epidemiologická pravidla, která je nutné dodržovat v průběhu tábora jsou dostupná zde...

Výše uvedené podmínky, které jsou podmínkou účasti, je nutné doložit výsledkem testu, nebo potvrzením o očkování, případné certifikátem z portálu https://ocko.uzis.cz/

Aktuální opatření ze strany MZCR upravující vstupu do provozoven (např. restaurace, muzea, ZOO atd.) jsou dostupné zde...

 

Příměstské a městské tábory

Vstup na tábor je možný pouze těm účastníkům (s výjimkou dětí do 6 let věku), kteří jsou schopni doložit, že na odběrovém místě (nebo pro tábory na začátku července ještě ve škole):

1) absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

2) absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

3) jsou očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: 

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

4) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

5) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 

zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Samotest mají povinnost zajistit zákonní zástupci.

Úplný seznam podmínek pro vstup na tábor je přiložen níže (mimořádné opatření Č. j.: MZDR 14600/2021-16/MIN/KAN ze dne 21. 6. 2021)

Výše uvedené podmínky, které jsou podmínkou účasti, je nutné doložit výsledkem testu, nebo potvrzením o očkování, případné certifikátem z portálu https://ocko.uzis.cz/

Aktuální opatření ze strany MZCR upravující vstupu do provozoven (např. restaurace, muzea, ZOO atd.) jsou dostupné zde...

Další povinné přílohy k nástupu na tábor SVČ RADOVÁNEK:

  • podepsaná přihláška
  • vyplněný a podepsaný nástupní list s datem ne starším jednoho dne
  • potvrzení od lékaře o způsobilosti účastníka

Vše co potřebujete vědět k letním táborům...