Storm Ballet od září v nových prostorách

Po ročním působení v exkluzivních prostorách Techmania Science Center se Storm Ballet stěhuje do nových prostorů Akademie hotelnictví a cestovního ruchu na Skvrňanech.
Jeden celý pavilon včetně tělocvičny do svého nájmu přijalo SVČ RADOVÁNEK a rozšířilo tak své pracoviště o další adresu Nade Mží 1, Plzeň a pro naše tanečníky Storm Ballet - ACADEMY.
Prakticky každý den v týdnu bude pavilon využívat talentové centrum tance a pro naše děti bylo nutné vytvořit odpovídající prostředí, kde výuka a příprava mladých talentů bude probíhat.


Nutná rekonstrukce se stala výzvou nejen pro odborné firmy, ale hlavně i naši základnu rodičů.
Ti neváhali a ve svém volnu přidali ruku k dílu. Během krátké doby, tak zcela zastaralé prostory ožily a dostávají nádech a atmosféru tanečních sálů.
Již brzy se totiž zde vystřídá během týdne na 500dětí.

Pracoviště Nade Mží bude disponovat nově zrekonstruovaným tanečním sálem, velkou tělocvičnou, vlastními šatnami, sociálním zařízením a klubovnou pro odpočinek tanečníků. Pro rodiče bude připraveno příjemné posezení.

Fotografie z brigády rodičů 3. - 4. 9. 2016

 

dsc 0142