Pracoviště Sady Pětatřicátníků disponuje klubem otevřených dveří, který dostal v roce 2014 název Teener´s club.
Na jaře roku 2015 byl Teener´s club zrekonstruován. Klub byl kompletně vymalován (z původně bílé je klub vymalován zelenou a fialovou), vyměněn nábytek, vytvořen koutek pro děti ve věkové kategorii 2-5. Byly zakoupeny nové barevné polštáře, barevné stoly a židle, koberce a doplňky.
Klub se po modernizaci stal útulným a příjemných prostředí pro všechny návštěvníky pracoviště.

Ve Středisku volného času RADOVÁNEK na pracovišti PETŘÍNSKÁ 43, 326 00 funguje od listopadu 2015 otevřený klub pro neorganizované děti a mládež. V dopoledních hodinách ho mohou využívat rodiče, kteří čekají na své děti v kroužcích.

Ve Středisku volného času RADOVÁNEK, pracoviště Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov fungují Kluby otevřených dveří od roku 2004.

Středisko volného času RADOVÁNEK, Kaznějov, nabízí širokému okruhu mladých lidí, dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména skupině dětí a žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí výchovu, která vychází z pozitivních hodnot společnosti a kultury, ve které mladí lidé žijí, a pomáhá jim osvojovat si tyto hodnoty v rámci zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit. Uskutečňujeme ji především formou neformální výchovy a vzdělávání, spontánními bezprahovými přístupy s širokou škálou dovedností a činností.

Kluby otevřených dveří jsou vhodné zejména pro skupiny dětí a žáků, kteří nechtějí být příliš organizováni.

Ve Středisku volného času RADOVÁNEK, pracoviště Ledecká 23, 32316 fungují od roku 2006 klub otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež. .

V útulném prostředí je dána možnost komunikace dětí, žáků a studentů. Návštěvníci v klubu získají informace o široké nabídce zájmových aktivit a akcích střediska volného času (na nástěnkách, letácích a webových stránkách). Kluby nabídkou a ukázkami volnočasových aktivit motivují účastníky k navštěvování zájmové činnosti pravidelné v průběhu školního roku. Rozhodnou-li se jedinci nezapojovat do pravidelných činností, mohou využívat stálou nabídku klubů po celý školní rok.


Ve stálé nabídce klubů je bezplatné využívání internetu, k dispozici jsou časopisy, je možné sledovat TV, video a DVD, poslouchat hudbu. Průběžně připravujeme pro děti volné výtvarné dílny (pro děti omalovánky, pro žáky mandaly, křížovky, sudoku) a další výtvarné aktivity pod dohledem pedagoga volného času. Ve sportovní části klubu jsme v uplynulém roce rozšířili aktivity o možnost hry stolního tenisu, stolního fotbalu, stolního hokeje a herní konzole X-Box.