Ve Středisku volného času RADOVÁNEK, pracoviště Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov fungují Kluby otevřených dveří od roku 2004.

Středisko volného času RADOVÁNEK, Kaznějov, nabízí širokému okruhu mladých lidí, dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména skupině dětí a žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí výchovu, která vychází z pozitivních hodnot společnosti a kultury, ve které mladí lidé žijí, a pomáhá jim osvojovat si tyto hodnoty v rámci zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit. Uskutečňujeme ji především formou neformální výchovy a vzdělávání, spontánními bezprahovými přístupy s širokou škálou dovedností a činností.

Kluby otevřených dveří jsou vhodné zejména pro skupiny dětí a žáků, kteří nechtějí být příliš organizováni.

Otevřenost klubu je určena velkému spektru našich klientů z cílových skupin. Je danápodmínkou  dobrovolnosti, ochotou prožívat zde své volné chvíle na základě specifického vyhraněného cíle společně s ostatními, respektovat připravený společný program a stanovená pravidla na základě organizačního řádu DDM.

Každodenní provoz v Klubu otevřených dveří: směřujeme k tomu, aby mladí lidé měli možnost přicházet denně, a aby byl stále k dispozici někdo, kdo by se jim mohl věnovat. Klub otevřených dveří je zabezpečen odbornými vzdělanými pedagogy volného času, kteří chtějí být přáteli a kamarády, průvodci neformálním vzděláváním, partnery pro volný čas.

Osobní přístup a působení rodiny a domova: každý, kdo přichází do Klubu otevřených dveří je přijímán s osobním zájmem (zajímáme se o jejich každodenní problémy i radosti, chceme podchytit zájem o další vzdělávání), jsou součástí našeho zájmového vzdělávání, kde se snažíme o otevřenost, pocit důvěry a bezpečí. Snažíme se komunikovat s rodinou jako celkem a zapojujeme pokud možno i rodiče, které informujeme o zájmech dítěte a snažíme se přes Kluby otevřených dveří získat děti a žáky do zájmových útvarů našeho zařízení ve všech našich pracovištích.

Preventivní program a práce pedagoga: naše působení v oblasti zájmového vzdělávání, výchova a využívání volného času je založena na vztazích mezi pedagogy a cílovou skupinou. Pedagog musí motivovat děti, žáky a mládež k činnosti a tím předchází nežádoucím projevům negativního patologického chování a mnohdy rizikovému chování a nezvladatelným iniciativám. Je přítomen, aby nepřímo řídil, motivoval, monitoroval, ale i organizoval činnost Klubu otevřených dveří. Měl by být vzorem, přirozenou autoritou, oblíbeným přítelem a člověkem, který má co nabídnout. Je dobré, aby dokázal, aby ho skupina přijala mezi sebe do středu skupiny dětí, žáků a mládeže jako jejich přítele, který spolu s nimi pracuje a účastní se jejich aktivit, zábavy či řešení problémů. Jeho úkolem je skupinu animovat. Důležité jsou příklady otevřené komunikace. Využíváme formu klubu a komunitních kruhů.

 

Klub je otevřen denně od 15:00 do 19:00 hodin.

NABÍDKA KLUBU:

 • posezení u kávy a čaje
 • poslech hudby a televize
 • bezplatný internet
 • výtvarné tvoření
 • kreslení, malování
 • florbal
 • stolní tenis
 • stolní fotbal
 • společenské deskové hry
 • šlapací motokáry
 • šlapadla
 • chůdy
 • bosu
 • fittbally
 • XBOX 360
 • horolezecká stěna