Výukové programy

Dopravní výukové pořady pro školy

15. 3. 2019

Výukové pořady s dopravní tématikou ve spolupráci s BESIPEM a Městskou policií.

Termín konání: duben-červen, září-říjen

Kontakt:           Ivana Jeslínková

Enviromentální výukový program BAREVNÝ ROK

16. 1. 2019

Výukový program s enviromentální tématikou určený pro II. ročníky základní školy.

 

Místo konání:   pracoviště Ledecká 23, Plzeň - Bolevec

Termín konání: říjen - duben

Kontakt:          Ing. Jana Radová

Enviromentální výukový program ŽIVOT V PŘÍRODĚ

16. 1. 2019

Výukový program s enviromentální tématikou určený pro III. ročníky základní školy.

 

Místo konání:   pracoviště Ledecká 23, Plzeň - Bolevec

Termín konání: říjen - duben

Kontakt:          Ing. Jana Radová

Envirometnální výukový program ROČNÍ OBDOBÍ

16. 1. 2019

Výukový program s envirometnální tématikou určený pro I. ročníky základní školy. Program obsahuje tři navazující cykly dle ročního období.

 

Místo konání:   pracoviště Ledecká 23, Plzeň - Bolevec

Termín konání: říjen - duben

Kontakt:          Ing. jana Radová

Hudební výukový cyklus HRAJEME SI S HUDBOU

20. 2. 2019

Naučně zábavný cyklus hudebních pořadů určený pro 2.-5. ročník základní školy.

 

Místo konání:   pracoviště Ledecká 23, Plzeň - Bolevec

Termín konání: říjen - duben

Kontakt:          Mgr. Marcela Holomelová