Krajské finále v deskových hrách v Plzeňském kraji 2018

Krajské finále v deskových hrách v Plzeňském kraji 2018

Žijeme v informační společnosti, kde množství informací způsobuje, že je stále těžší se v nich orientovat. Je to obtížné pro dospělé i vzdělané jedince a o to obtížnější je to pro děti a mládež. Tyto skutečnosti nejsilněji působí v oblasti sociální.
Naše zkušenosti ukazují, že tato oblast není dostatečně ošetřena. V zájmovém vzdělávání, ať chceme či nikoliv, se musíme zabývat sociální problematikou dětí a mládeže vzhledem k tomu, že se s ní při práci přímo setkáváme.

Je více případů ohrožených rodin a více ohrožených dětí, se kterými se setkáváme. Jde nám především o to, aby zájmové aktivity byly co nejméně narušovány negativními vlivy, které působí na děti v rodinách nebo ve společnosti, máme zájem podpořit duševní stabilitu dětí, jejich přirozenou odolnost a zdravou ničím nenarušenou zvídavost, rozvoj schopností, dovedností a návyků. K tomu nám velice dobře napomáhají společenské a deskové hry. Chceme zapojit do soutěží i rodinné týmy v rámci jednotlivých oblastí a propojit i podporu dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí s dětmi z klasických rodin. V projektech zaměřených na rozvoj kompetencí podporujeme talentované, nadané a na druhou stranu handicapované děti, žáky a studenty. Moderní deskové hry jsou nástrojem přátelství, integrace, využití volného času s možností vzdělávání a rozvoje.
Co nabízí moderní deskové a společenské hry dětem v rámci zájmového vzdělávání v SVČ a DDM?
Každá hra rozvíjí nějaký druh schopností, ať jsou to dovednosti dedukční, postřehové, vědomostní či strategické. Některé hry rozvíjí tyto schopnosti více, jiné méně, proto hraje důležitou roli důraz na to, co chceme, aby si dítě osvojilo a tím rozvíjelo v tomto směru svoji osobnost.
Moderní společenské a deskové hry přináší dětem nejen zábavu, ale i poučení. Napsali jsme a uskutečnili mnoho projektů, ve kterých nám jde o nové formy práce s prvky individuálního přístupu jak k nadaným a talentovaným, tak k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Průprava a procvičování je zajištěna zájmovou formou v rámci pravidelné, příležitostné a spontánní činnosti v SVČ a DDM. Při hodinách výuky v ZÚ a jiných aktivitách, mají děti možnost seznámit se s celou řadou známých i neznámých her. Zahrají si hry na postřeh, šikovnost, logiku, strategii i týmovou spolupráci. Hry vybíráme úměrně věku.
Cílem našich projektů je zapojit co nejvíce účastníků. Tento cíl byl naplněn a mnoho dětí z Plzeňského kraje se nám podařilo zapojit do hraní. Deskové hry hrajeme aktivně od roku 2009. Velkou pomocí jsou nám výrobci deskových her, kteří nás podporují a přináší nám stále nové a kreativní společenské a deskové hry.

Zveme Vás tedy na naše oblastní a krajská finále.

 

 

Deskové hry 01Deskové hry 03Deskové hry 04Deskové hry 06Deskové hry 05