Prezentační a vzdělávací show #JETOTU 2024

„Život, vzdělávání a podnikavost pro budoucnost Země“

Středisko volného času RADOVÁNEK má za sebou dva ročníky velice kreativního projektu, který byl představen na náměstí Republiky v Plzni na velice vysoké profesionální úrovni. Projekt #JETOTU byl přijat jak laickou, tak odbornou veřejností jako inovativní a průlomová aktivita směrem k provázání formálního a neformálního vzdělávání napříč školstvím. Snažili jsme se ukázat sílu zájmového vzdělávání, jeho důležitost v jedenácti oblastech a také v propojení s partnery, kteří mají k vzdělávání co říci i nabídnout změnu dětem a mladým lidem. Bylo vidět, že tento projekt i samotné oba ročníky nadchly mnoho dětí, rodičů, pedagogů, odborníků ve školství i úředníků z řad zřizovatelů škol a školských zařízení, tak i předních představitelů Plzeňského kraje i měst v Plzeňském kraji.

Chceme v tomto projektu pokračovat. Je třeba neustále připomínat na základě zásadních strategických dokumentů, jako je Vize 30+ MŠMT a také neméně důležitá Vize 2035 Plzeňského kraje, že je důležité stavět ve školství na provázání formálního a neformálního vzdělávání, participovat ve společných projektech, pracovat s novými formami práce, dát příležitost učitelům a pedagogům, aby ve vzdělávání byli spíše průvodci vzděláváním, aby školství bylo postaveno na důstojném a přátelském přístupu mezi pedagogy a žáky.

Je třeba si uvědomit, že nadešel čas individuálního přístupu ke každému z žáků, umožnit nadaným a mimořádně nadaným, aby mohli svůj talent uplatnit, aby se nemuseli ostýchat být v kolektivu vrstevníků vzorem, být vidět a být potřebný např. učiteli, jako asistent v pomoci slabším spolužákům. Nadaným je třeba věnovat pozornost a sdílet s nimi jejich nápady, pomoci jim je realizovat a inovovat. To je základem pro efektivní formování osobnosti nadaných a mimořádně nadaných. Pokud půjde formální vzdělávání ruku v ruce s neformálním, dojde ke sdílení odborných učeben a prostorů napříč školstvím. Dále dojde k budování portfolií nadaných od útlého věku. Najdeme možnosti, jak tato portfolia sledovat a využívat pro dobro jedinců. Dostaneme se ve školství blíže k tomu, jak správně s nadanými pracovat, a jak jejich potenciál využít a nenechat nadání bez povšimnutí vyprchat.

Ve třetím ročníku projektu #JETOTU, se chceme posunout ještě o příčku výše. Chceme nejen ukázat sílu provázanosti a spolupráce ve formálním a neformálním vzdělávání, ale protnout se a provázat směrem kariérního růstu a uplatnění na trhu práce. Do projektu pozveme podnikatelskou sféru, drobné i větší podniky a firmy, především s řemesly, o které dnešní studenti nejeví příliš zájem nebo vůbec netuší, že tato řemesla jsou pro život a budoucnost podstatná, potřebná a důležitá. Pokud správně namotivujeme žáky základních škol a nabídneme jim správný pohled do současnosti a kariérového růstu, ukážeme důležitost řemeslné výroby a profesí, bez kterých se neobejdeme ani v době digitalizace, nepřijde doba, kdy si s tímto problémem už neporadíme, a nepřeroste nám tento problém v katastrofu. Je dobré mít vzdělané lidi, ale také je dobré mít zručné odborníky a kvalifikované odborníky v řemeslech.

Na jednom místě, ve dvou dnech postavíme stanové centrum, kde jednoduchým a názorným příkladem ukážeme možný způsob vzájemné a provázané kooperace. V projektu se představí SVČ RADOVÁNEK jako představitel zájmového a neformálního vzdělávání, základní i střední školy a učiliště jako odborná centra vzdělávání. Nebudou chybět ani podniky, firmy a řemeslná výroba, která bude korespondovat s danými obory ve vzdělávání.

Tento ročník #JETOTU v roce 2024 chceme navázat na Konferenci pro budoucnost formálního a neformálního vzdělávání 2024, která se uskuteční dne 12. - 13. 6. 2024. Projekt #JETOTU proběhne ve dvou dnech 14. až 15. 6. 2024 a bude ukončen slavnostním Galavečerem.
Projekt nabídneme MŠMT jako celorepublikový pilot a pozveme do jeho realizace aktéry ve vzdělávání jako je NPI, KCVJŠ, Českou podnikatelskou komoru a další.