Příprava ukrajinských studentů

Příprava ukrajinských dětí ve věku 15-18 let před nástupem na střední školu

Informace pro rodiče z Ukrajiny pro vzdělávání žáků, jejich dětí v českém a anglickém jazyce po dobu před nástupem na střední školy.

Dovolte nám, abychom vás informovali, že bude otevřeno vzdělávání v českém a anglickém jazyce pro žáky ve věku 15-18 let, kteří ještě po příjezdu do České republiky nebyli přijati na střední školy v Plzni. Jedná se o osoby z Ukrajiny, které mají vízum strpění.
Kurz bude probíhat každý den pondělí – čtvrtek v rozsahu 2 hodin českého jazyka a 2 hodin anglického jazyka.

Pokud máte o kurz zájem, dostavte se osobně (rodič + dítě) v pondělí 16. 1. v 8:00 hodin do Střediska volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19 – recepce, kde vyplníte společně se zástupcem RADOVÁNKU registrační formulář do matričního systému - přihlášku vzdělávacího programu.

Celý vzdělávací program, který bude probíhat formou jednotlivých hodin kroužku bude připraven a realizován do 30. 6. 2023 a je zpoplatněn částkou 500,- korun na učební materiály a pomůcky. Další informace se dozvíte přímo v den zaregistrování.
Informace o zajišťující organizaci i o vzdělávací akci pro vás a vaše děti naleznete na portálu www.radovanek.cz


Інформація для батьків з України щодо навчання учнів та їхніх дітей чеською та англійською мовами на період до вступу в середню школу.
Шановна пані, шановний пане,
Шановні батьки з України.

Дозвольте повідомити вам, що навчання чеською та англійською мовами буде відкрито для учнів віком 15-18 років, які ще не були прийняті до середніх шкіл у Пльзені після прибуття до Чехії. Це особи з України, які мають толерантну візу.
Курс буде проходити щодня з понеділка по четвер в обсязі 2 годин чеської мови та 2 годин англійської мови.
Якщо ви зацікавлені в курсі, приходьте особисто (батьки + дитина) у понеділок, 16 січня, о 8:00 до центру дозвілля RADOVÁNEK, Pallova 52/19 - рецепція, де ви заповните реєстраційну форму в системі реєстрації. спільно з представником RADOVÁNK - заявка на освітню програму.
Уся освітня програма, яка відбуватиметься у формі індивідуальних годин, буде підготовлена та реалізована до 30 червня 2023 року та стягується в розмірі 500 крон за навчальні матеріали та посібники. Більше інформації ви дізнаєтеся безпосередньо в день реєстрації.
Інформацію про організацію та навчальний захід для Вас і Ваших дітей можна знайти на порталі www.radovanek.cz.

 

Informatsiya dlya batʹkiv z Ukrayiny shchodo navchannya uchniv ta yikhnikh ditey chesʹkoyu ta anhliysʹkoyu movamy na period do vstupu v serednyu shkolu.

Shanovna pani, shanovnyy pane,
Shanovni batʹky z Ukrayiny.

Dozvolʹte povidomyty vam, shcho navchannya chesʹkoyu ta anhliysʹkoyu movamy bude vidkryto dlya uchniv vikom 15-18 rokiv, yaki shche ne buly pryynyati do serednikh shkil u Plʹzeni pislya prybuttya do Chekhiyi. Tse osoby z Ukrayiny, yaki mayutʹ tolerantnu vizu.
Kurs bude prokhodyty shchodnya z ponedilka po chetver v obsyazi 2 hodyn chesʹkoyi movy ta 2 hodyn anhliysʹkoyi movy.
Yakshcho vy zatsikavleni v kursi, prykhodʹte osobysto (batʹky + dytyna) u ponedilok, 16 sichnya, o 8:00 do tsentru dozvillya RADOVÁNEK, Pallova 52/19 - retseptsiya, de vy zapovnyte reyestratsiynu formu v systemi reyestratsiyi. spilʹno z predstavnykom RADOVÁNK - zayavka na osvitnyu prohramu.
Usya osvitnya prohrama, yaka vidbuvatymetʹsya u formi indyvidualʹnykh hodyn, bude pidhotovlena ta realizovana do 30 chervnya 2023 roku ta styahuyetʹsya v rozmiri 500 kron za navchalʹni materialy ta posibnyky. Bilʹshe informatsiyi vy diznayetesya bezposerednʹo v denʹ reyestratsiyi.
Informatsiyu pro orhanizatsiyu ta navchalʹnyy zakhid dlya Vas i Vashykh ditey mozhna znayty na portali www.radovanek.cz.