Dětská skupina Miniškolka Kulička přijme novou kolegyni pro odpolední provoz

15. 8. 2023

Do dětské skupiny Miniškolka Kulička hledáme milou a usměvavou pečující osobu na DPP/DPČ, která by zajistila odpolední provoz (po-pá 13 - 16.30) a případné dopolední zástupy. Požadujeme pozitivní vztah k dětem, respektující přístup a komunikaci, spolehlivost, zodpovědnost a kvalifikaci pro práci chůvy. Pedagogické vzdělání a praxe s předškolními dětmi jsou výhodou stejně jako časová flexibilita.

Během letního provozu bychom se s Vámi rádi potkali, abyste si mohl/mohla vše vyzkoušet.

Nabídka pracovního uplatnění v oboru sport s preferencí gymnastiky moderní, sportovní, popřípadě akrobacie

25. 5. 2023

Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19, hledá pedagoga volného času do pracovního poměru na plný úvazek se zaměřením na sport a především moderní a sportovní gymnastiku, prozatím na dobu určitou, později na základě zapracování možné prodloužení smlouvy na dobu neurčitou. Tato pozice je volná ihned na pracovišti v Pallově ulici.

Výběrové řízení na pozici externího pedagoga volného času se zaměřením na sport - gymnastika moderní a sportovní

30. 11. -0001

Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19, hledá externího pedagoga volného času na DOPP nebo DPČ přibližně 10 až 20 hodin přímé práce v týdnu, se zaměřením na sportovní a moderní gymnastiku. Praxe je velice důležitá a podstatná. Tato pozice je volná od 1., září 2023 pro pracoviště Pallova. Své životopisy a dotazy zasílejte na níže uvedenou adresu nebo využijte telefon.

Volná pracovní místa na pozici pedagog volného času a projektový manažer od listopadu 2022

15. 11. 2022

Středisko volného času RADOVÁNEK naléhavě potřebuje obsadit tyto pracovní pozice:

  • Pedagog volného času pro pracoviště v Kaznějově
  • Pedagog volného času pro pracoviště Sady Pětatřicátníků
  • Pedagog volného času pro pracoviště Pallova. Na tomto pracovišti je nutné mít předpoklady pro práci projektového manažera.

Nabídka pracovního uplatnění v pozici pedagoga volného času, oblast zájmového vzdělávání

8. 8. 2022

Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19, pracoviště v Kaznějově, hledá dva pedagogy volného času do pracovního poměru na plný úvazek. Prvního se zaměřením na kreativní dovednosti, malba, kresba, keramika a keramické dovednosti, tvoření a společenské vědy prozatím na dobu určitou, později na základě zapracování možné prodloužení smlouvy na dobu neurčitou. Druhého pedagoga se zaměřením na tanec, sport, turistiku na dobu určitou, později na základě zapracování možné prodloužení smlouvy na dobu neurčitou.

Tato pozice bude volná od 1. 9. 2022 na pracovišti v Kaznějově.

Zásadní informace k táborům 2021

13. 2. 2021

Vážení rodiče, partneři, přátelé SVČ RADOVÁNEK, milé děti.

Blíží se jaro a s ním i spojené plánování vašich dovolených a zajištění rekreací vašich dětí. My samozřejmě nespíme a již jsme pro vás připravili výběr na našich webových stránkách, ty nejkvalitnější tábory pro Plzeňský kraj. Ráda bych vás pozdravila a předala vám zásadní informace, které je nutné upřesnit, aby nedocházelo v této nelehké době k dezinformacím.

Informace k provozu RADOVÁNKU dle Usnesení vlády ČR č. 55 k prodloužení nouzového stavu do 14. 2. 2021.

4. 2. 2021

Vážení rodiče, partneři, přátelé SVČ RADOVÁNEK, milé děti.

Dovolte mi, abych vás pozdravila a předala vám zásadní informace, které je nutné upřesnit, aby nedocházelo v této nelehké době následkem vyhlášeného nouzového stavu k dezinformacím.

Na základě:

Usnesení vlády ČR č. 55 se týká prodloužení nouzového stavu do 14. 2. 2021.
Usnesení vlády ČR č. 56 mění dobu účinnosti (účinnost od 23. 1. 2021 od 0.00 hod do 14. 2. 2021 do 23:59 hod):

RADOVÁNEK zůstává zavřený i po 4.1.2021

21. 1. 2021

Vážení rodiče, partneři, přátelé SVČ RADOVÁNEK, milé děti.

Dovolte mi, abych vás pozdravila a předala vám zásadní informace, které je nutné upřesnit, aby nedocházelo v této nelehké době k dezinformacím.

Usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020, ČR č. 1373 o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021. Dále platné nové Usnesení vlády ČR č. 1337, kterým se omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hodin provoz škol a školských zařízení. Zároveň si můžete přečíst informace MŠMT k provozu škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021, které najdete i na stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/aktualni-informace-k-provozu-skol a také na našem webu.

To znamená, že neotevřeme tak, jak bylo avizováno 4. ledna 2021. Obáváme se, že bude nutné, abychom zůstali uzavřeni pravděpodobně až do konce ledna. Otevřeli bychom od II. pololetí školního roku 2020/2021 a to v únoru, pondělím 1. 2. 2021, pokud nám to dovolí rozhodnutí vlády, MŠMT a další možná opatření v rámci situace.

Omezení provozu Střediska volného času RADOVÁNEK od 5.10.2010 do 1.11.2020

21. 10. 2020

Vážení rodiče, příznivci a přátelé,

zahájili jsme opět školní rok a pevně věříme, že budeme mít možnost se s vámi opět setkávat ve zdraví, spokojenosti a plní elánu.

Bohužel došlo k vyhlášení nouzového stavu a dalším opatřením ze strany Krajské hygieny (Nařízení krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se dílem v Plzni č. 6/2020), která rozhodla o tom, že od 5. 10. 2020 omezuje provoz středisek volného času a domů dětí a mládeže, které spočívá v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů, ale i ostatních účastníků v zájmovém vzdělávání.

Toto rozhodnutí je platné do 18. 10. 2020. Nikdo z nás neví, jak se tato situace bude vyvíjet dále a jaké dopady s těmito rozhodnutími ještě nastanou.

Můžete si však být jistí, že vám nezůstaneme nic dlužní a za období, kdy nebude probíhat zájmové vzdělávání, vám úplatu vrátíme v plném rozsahu. Úplata za zájmové vzdělávání vám bude vrácena vždy ke konci pololetí a to z důvodu velkého počtu účastníků a technické náročnosti.

V těchto 14 dnech bude probíhat analyzování situace a možností jak v případě dlouhodobého uzavření jsme schopni zajistit kroužky a kde lze použít distanční vzdělávání. Zaměříme se také na doplnění webu a zábavu na doma. V pondělí budou zásadní informace zveřejněny na našich webových stránkách www.radovanek.cz.

V Plzni dne 2. října 2020

Bc. Eva Tischlerová, ředitelka organizace

 

RADOVÁNEK OPĚT OTEVÍRÁ KROUŽKY OD PONDĚLÍ 18.5.2020

13. 5. 2020

Podmínky vzdělávání v zájmových kroužcích v době od 18. května 2020 do 20. června 2020.

Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky Střediska volného času RADOVÁNEK.

Provoz střediska volného času je obnoven od 18. května 2020, a to v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020.

V případě nezletilých účastníků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým účastníkem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem. Tento pokyn stanoví ty provozní podmínky, které vyplývají ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Uzavření všech pracovišť SVČ RADOVÁNEK od středy 11.3.2020

10. 3. 2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 10.3.2020 rušíme veškerou činnost konanou na všech pracovištích Střediska volného času RADOVÁNEK, a to včetně pronájmů. Zároveň se ruší veškerá námi organizovaná činnost mimo pracoviště SVČ RADOVÁNEK. Tato nařízení platí do odvolání. 

Celé mimořádné opatření vlády ČR najdete v příloze tohoto článku.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platné od 6.3.2020

7. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Informace a doporučení pro rodiče ke koronaviru

7. 3. 2020

Vážení kolegové, vážení rodiče.

Vzhledem k nutným opatřením ohledně šířící se nákazy koronaviru, Vám poskytujeme zásadní informace. Pokud rodiče navštívili se svými dětmi ohrožené lokality, bylo by nezbytné, aby po návratu navštívili lékaře a nechali prohlédnout sebe i děti. Následně je třeba respektovat doporučení, která byla příslušnými orgány a ministerstvy nařízena.

Nedoporučujeme návštěvu kroužků po dobu 14 dnů, pokud byly děti o jarních prázdninách v ohrožených oblastech.

Přijmeme vychovatelku do dětské skupiny Miniškolka Kulička

16. 10. 2019

Středisko volného času RADOVÁNEK obsazuje pracovní pozici Vychovatel/ka v dětské skupině Miniškolka Kulička. Nabízíme spolupráci na hlavní pracovní poměr s flexibilní pracovní dobou 40h týdně. Nástup od 1.1.2020. Provoz dětské skupiny je pondělí až pátek od 7:00 - 16:30, včetně letních prázdnin.

GDPR v SVČ RADOVÁNEK

19. 1. 2019

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO - data protection officer) pro Středisko volného času RADOVÁNEK (dále jen SVČ RADOVÁNEK) jmenován:

Mgr. et Mgr. Milan Severa
Kontaktní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prostřednictvím pověřence můžete uplatňovat svá práva vůči SVČ RADOVÁNEK v oblasti GDPR.