#JETOTU aneb RADOVÁNEK v barvách na náměstí Republiky v Plzni

28. 5. 2022

V sobotu dne 25. 9. 2021 od 10:00 hodin se proměnilo náměstí Republiky v Plzni v městečko plné nápadů, jak kvalitně využívat volný čas. Náměstím prošlo v průběhu dne až deset tisíc lidí. Aktivity byly k dispozici na pódiu, ve 47 stanech, sportovišti, kreativní ploše a na dopravním hřišti.

Projekt JETOTU uspořádalo Středisko volného času RADOVÁNEK jako prezentační a vzdělávací show.

Akci podpořil Plzeňský kraj, Město Plzeň, Městský obvod 3, Česká pedagogická komora, Průmyslová zdravotní pojišťovna, BESIP, Městská Policie a další naši významní partneři a spolupracovníci.

Jednodenní aktivita na bázi nabídky programů. Interaktivní vzdělávací, badatelské, odborné a prezentační setkání nadaných dětí, žáků a mládeže z Plzeňského kraje s veřejností. Prezentovali jsme tvořivosti a dovednosti, vedoucí k posílení sebevědomí, rozvoje a podchycení schopností v rámci kariérového růstu, uplatnění na trhu práce a dalšímu uplatnění v osobním i pracovním životě. Představili jsme cílené individuální vzdělávání nadaných dětí a žáků v oblastech jasně daných pro zájmové vzdělávání.

JETOTU! Jedinečný galavečer v rámci největší prezentační akce RADOVÁNKU

28. 5. 2022

Je krásné, když se propojí cesta dítěte, rodiče a pedagoga. Pak je talent a nadání na dobré cestě. Přijďte s námi tuto cestu projít na náměstí Republiky.

#JETOTU, mimořádná přehlídka zájmového vzdělávání na jednom místě. Vítejte na prezentačním a vzdělávacím show Střediska volného času RADOVÁNEK. Organizace, která je lídrem zájmového vzdělávání v Plzeňském kraji. RADOVÁNEK zajišťuje každoročně přes 300 zájmových kroužků v oblastech techniky, přírodních a společenských věd, estetických, kreativních a výtvarných činností, hudby, divadla, sportu a tance. Pořádá několik desítek táborů, pobytových akcí a soustředění, jde ruku v ruce s formálním vzděláváním, nabízí vzdělávací programy školám, jeho součástí je Studentský parlament Plzeňského kraje, Centrum participace a rozvoje, spravuje dopravní hřiště a je partnerem a spolupracovníkem mnoha organizací nejen v Plzeňském kraji.

Vytvořili jsme pro Vás městečko, kde Vám nabízíme ochutnávku z naší činnosti, v kostce průřez až 300 zájmovými kroužky a dalšími činnostmi. Připravený je bohatý pódiový program s výjimečnými tanečními, sportovními a hudebními vystoupeními.

Celou akci zakončí galavečer s unikátními vystoupeními našich tanečních a sportovních studií, která byla připravena pouze pro tuto příležitost. Nenechte si ujít premieru od 19.30 na velkém pódiu.

karta oblastikarta podium

#JETOTU prezentační a vzdělávací show

28. 5. 2022

Projekt JETOTU je prezentační a vzdělávací aktivitou SVČ RADOVÁNEK a bude se konat na náměstí v Plzni v sobotu, dne 25. 9. 2021.

Chceme poukázat na důležitost vzdělávání ve všech formách, které SVČ a DDM mohou v oblasti zájmového vzdělávání nabídnout. V ukázkách, workshopech, diskuzních klubech, ukázkách napříč oblastmi, prostřednictvím našich nadaných dětí, žáků, mládeže a pedagogů představit nové přístupy a formy práce.

Pobavit, nabídnout, představit, nadchnout, pochopit a uspokojit, to je akce JETOTU.

Jednodenní aktivita na bázi výukových programů. Interaktivní výukové, badatelské, odborné a prezentační setkání nadaných žáků s veřejností – prezentování tvořivosti a aktivit vedoucí k posílení sebevědomí, rozvoje dovedností, podchycení schopností a kariérového růstu nadaných žáků v oblastech jasně daných pro zájmové vzdělávání.